29 Września 2017

Perspektywy rozwoju sieci EUPHRESCO Drukuj

Uczestnicy właśnie zakończonego 67. posiedzenia Rady EPPO w Antalii, mieli okazję udziału w spotkaniu Rady Zarządzającej EPHRESCO, gdzie omawiano dokonania i zadania stojące przed członkami tej, działającej pod egidą EPPO, sieci koordynującej międzynarodową współpracę badawczą w obszarze zdrowia roślin. W posiedzeniu Rady Zarządzającej EPPO uczestniczyła dr Janina Butrymowicz, odpowiedzialna za koordynację działań EUPHRESCO w Polsce z ramienia Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Dzięki ubiegłorocznej decyzji Rady EPPO, wszystkie kraje należące do Organizacji, w tym Polska, zostały zaliczone w poczet równoprawnych członków EUPHRESCO. W ten sposób, także dla polskich jednostek badawczych, otworzyły się możliwości współpracy na forum międzynarodowym w obszarze zdrowia roślin, w ramach i na zasadach określonych przez EUPHRESCO. Zapewnia to warunki lepszego współdziałania świata nauki przy rozwiązywaniu problemów fitosanitarnych, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem m.in. regionalnych i krajowych organizacji ochrony roślin, a także na swobodny przepływ wiedzy i łatwiejsze korzystanie z bazy danych Sieci oraz efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na badania naukowe.

 

EUPHRESCO wykracza poza ramy EPPO i skupia obecnie 69 partnerów z 55 krajów ze wszystkich kontynentów, w tym Rosję, USA i Kanadę. W ostatnim roku do Sieci dołączyli nowi członkowie - Ministerstwo Rolnictwa Australii i Krajowa Inspekcja Sanitarna Meksyku. „EUPHRESCO staje się globalną siecią, ważną platformą współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia roślin” – stwierdził Baldiserra Giovani, koordynator Sieci przy Sekretariacie EPPO.

Przyjętą praktyką jest coroczny nabór tematów badawczych, w wyniku którego w ramach EUPHRESCO realizowanych jest kilkanaście wybranych międzynarodowych projektów badawczych. Ponadto, EUPHRESCO pełni rolę doradczą na potrzeby Grupy Roboczej Szefów Służb Zdrowia Roślin UE w zakresie typowania priorytetowych tematów badawczych, do finansowania w ramach programów badawczych UE.

 

Wśród dyskutowanych tematów znalazł się również wkład EUPHRESCO w przygotowania do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r., która to inicjatywa ma na celu poprawę rozpoznawalności problematyki zdrowia roślin wśród społeczności międzynarodowej i podniesienie świadomości zagrożeń w tym obszarze.

 

Aktualnie przygotowywanym przedsięwzięciem przygotowywanym przez EUPHRESCO jest organizacja Globalnego Hackathonu dla Zdrowia Roślin - nowatorskiej formuły współpracy specjalistów, w poszukiwaniu rozwiązań problemów zdrowia roślin z użyciem technologii informatycznych.

 

W programie spotkania w Antalii znalazł się m.in. wykład profesora Jorgena Schlundt’a z Uniwersytetu Technologicznego w Singapurze nt. idei stworzenia Globalnego Identyfikatora Mikroorganizmów, bazy danych, która może być utworzona z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych, w tym Next Generation Sequencing. Profesor J. Schlundt, w swoim bardzo interesującym wykładzie, przedstawił możliwości zastosowania nowoczesnych technik w badaniach nad źródłami chorób zakaźnych, pochodzących od żywności. Wyraził przekonanie, że to ogromnie obiecujące narzędzie badawcze może być z sukcesem zastosowane do identyfikacji sprawców chorób roślin, szczególnie w diagnozowaniu trudnych problemów fitosanitarnych.

 


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 29.09.2017 00:00
Data aktualizacji informacji: 29.09.2017 12:03
Sprawdź historię zmian