09 Lutego 2024

Panel PIORiN – Innowacyjny nadzór katalizatorem zrównoważonego rozwoju rolnictwa Drukuj

Moderatorzy panelu PIORiN – Andrzej Chodkowski i Sylwia Jurkiewicz
Moderatorzy panelu...
Marcin Gajewski – Wydział Informatyki GIORiN
Marcin Gajewski –...
Magdalena Gawlak – Instytut Ochrony Roślin
Magdalena Gawlak –...
Zbigniew Sygut – Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej GIORiN
Zbigniew Sygut –...
Magdalena Nowak – Biuro Ochrony Roślin i Nawozów GIORiN
Magdalena Nowak –...
Sebastian Grylewicz – Biuro Nasiennictwa GIORiN
Sebastian Grylewicz...
Joanna Guenter – Centralne Laboratorium GIORiN
Joanna Guenter –...

 

Zorganizowany w drugim dniu 64. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin panel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ukazywał w jaki sposób działania Inspekcji wpływają na rozwój polskiego rolnictwa. Spotkanie poprowadził Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Sylwia Jurkiewicz.

 

Panel rozpoczęło wystąpienie Marcina Gajewskiego – Naczelnika Wydziału Informatyki w GIORiN, poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom w PIORiN. Prelegent omówił przykładowe rozwiązania, ułatwiające pracę w Inspekcji oraz udogodnienia dla podmiotów zewnętrznych. Podkreślił, że wdrażane rozwiązania są zazwyczaj inicjowane przez samych pracowników.

 

Magdalena Gawlak z Instytutu Ochrony Roślin zaprezentowała efekty współpracy IOR-PIB z Inspekcją w zakresie przygotowywania od 2020 roku planów awaryjnych dla agrofagów priorytetowych. Jest to narzędzie zwiększające bezpieczeństwo fitosanitarne Polski i Unii, pozwalające na szybką reakcję w razie pojawienia się nowych agrofagów. W najbliższym roku planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń symulacyjnych, aby przetestować teoretyczne założenia planów awaryjnych.

 

Wobec niestabilnej sytuacji na rynku krajowym oraz ograniczonym od 2014 roku eksporcie do Federacji Rosyjskiej, polscy producenci towarów rolno-spożywczych poszukują nowych rynków zbytu. Intensywny i czasochłonny proces otwierania możliwości eksportu przedstawił Zbigniew Sygut z Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej GIORiN. Zasygnalizował, jak wiele wymaga to współdziałania PIORiN ze służbami fitosanitarnymi importerów, jednostkami dyplomatycznymi oraz instytucjami branżowymi.

 

System nadzoru nad obrotem środkami ochrony roślin omówiła Magdalena Nowak z Biura Ochrony Roślin i Nawozów GIORiN. Niedawny audyt Komisji Europejskiej potwierdził, że dobrze przygotowani pracownicy PIORiN w oparciu o precyzyjne wytyczne prowadzą kompleksowy i właściwy nadzór w obszarze środków ochrony roślin. Doświadczenie Inspekcji w tym zakresie potwierdza codzienna współpraca ze służbami celno-skarbowymi, organami ścigania oraz udział w kolejnych edycjach operacji Silver Axe.

 

Sebastian Grylewicz z Biura Nasiennictwa GIORiN przybliżył uczestnikom panelu liczne i zróżnicowane obowiązki wynikające z ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, które są w zakresie kompetencji PIORiN. Oprócz prowadzenia i stałej aktualizacji wykazu dostępnego ekologicznego materiału siewnego, niezbędna jest współpraca z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych czy jednostkami certyfikującymi w systemie rolnictwa ekologicznego.

 

 

EUPHRESCO III jest platformą ułatwiającą nawiązywanie kontaktów i współpracę naukową między placówkami badawczymi. Obecnie skupia ponad 50 krajów. Genezę jej powstania oraz działalność przedstawiła Joanna Guenter z Centralnego Laboratorium GIORiN. Europejska sieć ds. międzynarodowej koordynacji badań fitosanitarnych została powołana w 2006 roku i skupiała wówczas tylko 17 krajów. Była to reakcja na wzrost zagrożenia ze strony nowych agrofagów. O ogromnym znaczeniu EUPHRESCO świadczy szybkie poszerzenie grona państw zainteresowanych współpracą.

 

Panel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zakończyła dyskusja wywołana przez pytania od uczestników, dotyczące bardzo różnych zagadnień z zakresu działalności Inspekcji. Niektóre z nich są wręcz impulsem do dalszych rozmów w szerszym gronie, skupionym wokół resortu rolnictwa.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 09.02.2024 00:00
Data aktualizacji informacji: 09.02.2024 08:39
Sprawdź historię zmian