31 Stycznia 2023

Pamiętaj – szkolenia i sprawny sprzęt podstawą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin Drukuj

Zdjęcie ilustracyjne
Opryskiwacz polowy

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.

 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Okres zimowy jest do tego znakomitą okazją. W tym czasie jednostki prowadzące taką działalność organizują szkolenia, których programy uwzględniają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem. Uczestnicy szkoleń, poza wiedzą i wymianą poglądów, uzyskują również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Główny Inspektorat zachęca również, przed rozpoczęciem prac wiosennych, do zadbania o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin. Zapewnienie prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska wymaga zastosowania sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne - w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych - co 3 lata. Kalibracji sprzętu musi dokonać samodzielnie jego użytkownik.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Grzegorz Gorzała
Data publikacji informacji: 31.01.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 01.02.2023 13:35
Sprawdź historię zmian