07 Lutego 2024

Otwarcie Konferencji Ochrony Roślin – 64. Sesji Naukowej IOR-PIB Drukuj

Otwarcie Konferencji Ochrony Roślin "Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin"
Otwarcie...
Otwarcie 64. Sesji Naukowej przez Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin Romana Kierzka
Otwarcie 64. Sesji...
Wystąpienie Niny Dobrzyńskiej - przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wystąpienie Niny...
Prezentacja Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego
Prezentacja...
Tomasz Kałuski - Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Tomasz Kałuski -...
Sylwia Łaba - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Sylwia Łaba -...
Jerzy Próchnicki - Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
Jerzy Próchnicki -...
Uczestnicy Konferencji Ochrony Roślin
Uczestnicy...

 

Już po raz 64 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Sesję Naukową, której tegorocznym hasłem przewodnim jest ,,Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”. Otwarcia dokonał Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Roman Kierzek. Przez dwa dni jego trwania spotkanie zgromadzi ponad 380 osób, mających okazję do wysłuchania 55 referatów i zapoznania się z 108 posterami, w tym aż 25 prezentacjami autorstwa pracowników PIORiN.

 

Wystąpienie rozpoczynające Konferencję wygłosiła Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nina Dobrzyńska. Dotyczyło ono przede wszystkim wprowadzonych oraz opracowywanych zmian w przepisach unijnych i krajowych z różnych dziedzin rolnictwa. Absolutną nowością była wczorajsza decyzja Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o wycofaniu z dalszych prac projektu rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Był to dokument, który polaryzował kraje członkowskie i wymaga pogłębionej analizy.

 

W kolejnej wypowiedzi Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski zaprezentował temat „Zdrowie roślin – świadomość społeczna, komunikacja, działanie”. Rozpoczynając od przedstawienia wyników badań społecznych w zakresie zdrowia roślin i bezpieczeństwa fitosanitarnego, wskazał skutki niskiej świadomości społecznej. W podsumowaniu znalazły się przykłady wspólnych działań instytucji wspólnotowych i polskich w zakresie edukacji społecznej. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest zaangażowana między innymi w propagowanie Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin, publikację materiałów na platformie komunikacyjnej EPPO oraz współpracę z EFSA przy realizacji kampanii #PlantHealth4Life.

 

Kolejne prelekcje płynnie łączyły poruszaną tematykę. Przedstawiciel Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Tomasz Kałuski zaprezentował system szybkiej identyfikacji nowych zagrożeń ze strony agrofagów oraz możliwości monitorowania międzynarodowych publikacji i wymiany doświadczeń. Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawiła ekonomiczne aspekty walki ze szkodnikami i chorobami. Omówiła zużycie środków ochrony roślin w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w kontekście różnych czynników wpływających na polskie i europejskie rolnictwo. Tematem wystąpienia Jerzego Próchnickiego z Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności było uświadomienie konieczności stosowania rolnictwa zrównoważonego, poprzez zaprezentowanie plusów i minusów innych systemów produkcji żywności.

 

Ostatnim punktem otwarcia Konferencji Ochrony Roślin było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół rolniczych, którego hasłem przewodnim było „Zrównoważone rolnictwo”.

 

Więcej szczegółowych informacji z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zostanie zaprezentowanych podczas sesji posterowej oraz podczas panelu „Innowacyjny nadzór katalizatorem zrównoważonego rozwoju rolnictwa” w drugim dniu 64.Sesji Naukowej IOR-PIB.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 07.02.2024 00:00
Data aktualizacji informacji: 07.02.2024 15:51
Sprawdź historię zmian