15 Lutego 2023

Otwarcie Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR-PIB Drukuj

Otwarcie Sesji Naukowej IOR-PIB przez Dyrektora  Romana Kierzka
Otwarcie Sesji...
Wystąpienie Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej
Wystąpienie...
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski
Główny Inspektor...
Wykład przedstawiciela Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
Wykład...
Prelekcja Dyrektora Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
Prelekcja Dyrektora...

Po trzyletnim okresie pandemicznym Konferencja Ochrony Roślin powróciła do formy stacjonarnej. 15 lutego 2023 roku Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Roman Kierzek oficjalnie otworzył 63. Sesję Naukową. Przez dwa dni jej trwania spotkanie zgromadzi blisko 350 osób, mających okazję do wysłuchania 62 referatów i zapoznania się z 99 posterami.

 

Wystąpienie otwierające Konferencję wygłosiła Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. W swojej wypowiedzi podkreśliła wagę spotkań przedstawicieli różnych środowisk skupionych na bezpieczeństwie żywności. Badania prowadzone przez naukowców są latarnią wyznaczającą szlaki dla przyszłości rolnictwa i producentów bezpiecznej żywności. Współpraca kadry naukowej, organizacji branżowych oraz administracji sektora rolno-spożywczego umożliwia prezentację spójnego stanowiska Polski na forum międzynarodowym i ułatwia wypracowanie wspólnych nowych rozwiązań legislacyjnych.

 

Podczas uroczystości otwarcia 63. Sesji Naukowej IOR-PIB Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski omówił nowy system zdrowia roślin UE z perspektywy trzech lat doświadczeń. W wystąpieniu znalazło się przedstawienie podstaw prawnych oraz najistotniejszych zmian w systemie. Na podstawie raportów ewaluacyjnych przedłożonych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz wyników audytów przeprowadzonych przez Komisję Europejską, a także przy uwzględnieniu polskich doświadczeń możliwe było sformułowanie licznych wniosków, jak również wytyczenie kolejnych kroków poprawiających funkcjonowanie systemu zdrowia roślin. Podsumowując wypowiedź Główny Inspektor podziękował za niezwykle ważną dla Inspekcji możliwość dzielenia się doświadczeniami, ale też czerpania z dokonań innych środowisk.

 

Przedstawiciel Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Tomasz Kałuski zaprezentował zestaw narzędzi do monitoringu agrofagów jako wsparcie dla zarządzających ryzykiem. Perspektywy producentów środków ochrony roślin w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu przedstawił Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin Marcin Mucha.

 

Więcej szczegółowych informacji z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zostanie zaprezentowanych podczas sesji posterowych oraz podczas panelu „Postęp i edukacja w ochronie roślin” w drugim dniu 63.Sesji Naukowej IOR-PIB.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 15.02.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 16.02.2023 08:19
Sprawdź historię zmian