16 Marca 2017

Operacja Silver Axe odpowiedzią na rosnące zagrożenie związane z nielegalnymi środkami ochrony roślin Drukuj

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa uczestniczyła w dniach  27 lutego – 10 marca 2017 roku w międzynarodowej akcji Silver Axe II, prowadzonej pod patronatem EUROPOLU - Europejskiego Urzędu Policji (European Union’s law enforcement agency). Zakończona operacja z sukcesem dowiodła gotowość do podejmowania międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania nielegalnych środków ochrony roślin.

 
Około 10% wszystkich środków ochrony roślin stosowanych w całej Europie jest uznawane za nielegalne (dane EUROPOLU). Produkty te nie zostały poddane żadnej kontroli, a  ich stosowanie może mieć znaczący wpływ na zdrowie ludzi, bezpieczeństwo żywności i środowisko. Fitotoksyczność środka, niska lub niewystarczająca skuteczność produktu prowadzi ponadto do strat finansowych rolników.  Obrót nielegalnymi środkami ochrony roślin ma w zdecydowanej większości transgraniczny charakter,  w który zaangażowane są podmioty działające na rynkach różnych krajów, stąd skuteczność w walce z nielegalnymi środkami wymaga sprawnej współpracy międzynarodowej.

 
Wzmożone kontrole środków ochrony roślin w ramach Silver Axe II były przeprowadzane równolegle w 15 państwach europejskich, w szczególności na przejściach granicznych, w składach celnych, ale także wewnątrz kraju. Zatrzymane przesyłki środków ochrony roślin były poddawane wspólnej weryfikacji zaangażowanych służb i producentów środków ochrony roślin, celem zapobiegania wprowadzaniu do obrotu nielegalnych produktów.


Przeprowadzona akcja była drugą tego rodzaju operacją. Pierwszą, 12 – dniową, przeprowadzono w 2015 roku, w siedmiu państwach unijnych (Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Słowenii, Hiszpanii i Holandii) i w jej wyniku organy ścigania zatrzymały 190 ton podrobionych środków ochrony roślin. Szczegółowe informacje dotyczące Silver Axe I dostępne są pod linkiem: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/huge-seizures-of-190-tonnes-of-counterfeit-pesticides


lista aktualności