04 Maja 2017

Nowe prawo dotyczące zdrowia roślin UE Drukuj

Wdrażaniu nowych unijnych przepisów na podstawie rozporządzenia nr 2031/2016 jest poświęcone spotkanie szefów inspekcji ochrony roślin (COPH's), zorganizowane w dniach 3-5 maja 2017 przez Maltę, która przewodniczy obecnie UE. Przedstawiony przez Komisję Europejską harmonogram prac legislacyjnych przewiduje, że najbardziej intensywne działania będą przypadały na drugą połowę 2017 i cały rok 2018.
 

W programie posiedzenia COPH's ujęto również m.in. zagadnienia dotyczące wspólnej strategii monitoringu i eradykacji organizmów kwarantannowych, omówienie statystyk dotyczących nadzoru nad importem z krajów trzecich, procedur rozwiązywania sporów, a także polityki informacyjnej Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w zakresie zdrowia roślin.
 

W spotkaniu uczestniczą: główny inspektor Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.


lista aktualności