21 Marca 2018

Nasz projekt FITOEXPORT - pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinasowania przez NCBR Drukuj

Dron
Drony, dzięki...

Wczoraj, 20 marca br. dotarła do nas dobra wiadomość: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wyniki I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.


Wśród pozytywnie zaopiniowanych, znalazł się projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” (akronim FITOEXPORT),  przygotowany przez konsorcjum złożone z GIORIN, jako lidera oraz czterech partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lotnictwa, IHAR-PIB, IOR-PIB.


Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców oraz usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).


Zdaniem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Andrzeja Chodkowskiego, inicjatora Projektu, urzędowa kontrola żywności jest jednym z najważniejszych czynników determinujących możliwości zbytu polskich towarów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. Sprawność i efektywność działania PIORiN, jako organu realizującego nadzór nad zdrowiem roślin na terenie Kraju oraz certyfikację eksportową towarów roślinnych, ma istotny wpływ na wzrost wskaźników gospodarczych, osiąganych w sektorach rolnictwa i przemysłu spożywczego.


Projekt przewiduje wprowadzenie w Inspekcji mechanizmów sprzyjających tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych rozwiązań. Planowane jest też opracowanie i przygotowanie do wdrożenia najbardziej niezbędnych, nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią PIORiN skokową zmianę jakościową w zakresie działań kontrolnych i osiągnięcie poziomu wiodących na świecie służb kontrolnych. Do rozwiązań tych należy:

  • wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą;
  • zastosowanie molekularnego testu do jednoczesnego wykrywania wirusów ziemniaka Y, LR, M, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd), bezpośrednio w bulwach ziemniaka;
  • opracowanie multipleksowego testu qPCR pozwalającego na jednoczesne wykrycie w badanym materiale siewnym wielu modyfikacji genetycznych;
  • zastosowanie innowacyjnego podejścia (tj. analizy chemometrycznej) do badań jakości środków ochrony roślin, minimalizującego ryzyko stosowania sfałszowanych pestycydów.


Należy podkreślić, że Projekt przełoży się na mechanizm zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw oraz rozwój gospodarczy terenów wiejskich. Wypracowane rozwiązania, takie jak strategia innowacyjności, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wyniki bieżącej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi zostaną wdrożone do działalności PIORiN, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt, w postaci wzrostu konkurencyjności polskich produktów rolnych pochodzenia roślinnego poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców.


Liczymy również na to, że dodatkowym, bardzo istotnym rezultatem Projektu będzie zacieśnienie współpracy Inspekcji z jednostkami badawczo rozwojowymi, nie tylko działających w obszarze rolnictwa.

 


lista aktualności