05 Lipca 2017

Narada z Wojewódzkimi Inspektorami Drukuj

Główny Inspektor...

W dniach 5-6 lipca 2017 r. odbyła się narada głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa z wojewódzkimi inspektorami. Zaproszenie głównego inspektora Andrzeja Chodkowskiego przyjął Minister Jarosław Pinkas - Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, który podczas narady omówił kwestie związane z przygotowaniami do utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Przedstawiciel Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentował Projekt Skuteczne Standardy Nadzoru.

 

W trakcie trwania narady omówione zostały bieżące zagadnienia w obszarze funkcjonowania PIORiN, m.in.:

 

  1. wnioski z misji Komisji Europejskiej dotyczącej wdrożenia postanowień dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
  2. nowe wymagania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
  3. standardy OECD i przepisy ISTA w ocenie materiału siewnego;
  4. wdrożenie zaleceń dot. komunikacji w PIORiN.

lista aktualności