21 Września 2018

Materiał siewny – jak postępować w przypadku zastrzeżeń do jego jakości? Drukuj

Wybór materiału siewnego, jako środka produkcji, ma kluczowy wpływ na opłacalność założonej uprawy, wielkość i jakość uzyskanego plonu, koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.


Aby mieć pewność otrzymania, po pierwsze, materiału siewnego oczekiwanej jakości, a po drugie, dopłat do zużytego materiału siewnego, należy pamiętać, aby:


1. Kupować wyłącznie materiał:

 

  • w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu,
  • trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,
  • od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

 

oraz

 

2. ZAWSZE żądać dokumentu sprzedaży – faktury.

 

PAMIĘTAJ! Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje Ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś.


Aby reklamacja była skuteczna:  

 

  1. zachowaj dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
  2. sprawdź jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy – po otwarciu opakowania oceń jakość materiału, tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
  3. jeżeli w otwartym opakowaniu stwierdzisz lub podejrzewasz wady materiału nie otwieraj kolejnych opakowań – pozostaw je zabezpieczone oraz:

- złóż reklamację u sprzedającego,
- poinformuj o swoich zastrzeżeniach właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który, pod warunkiem, że będziesz dysponował zabezpieczonymi opakowaniami, przeprowadzi kontrolę i ocenę parametrów jakościowych materiału. Wyniki tej kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym.


Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 21.09.2018 00:00
Data aktualizacji informacji: 21.09.2018 10:48
Sprawdź historię zmian