31 Stycznia 2019

Kupując podróbki, tracisz wiele razy! – wspólnie ograniczmy napływ nielegalnych środków ochrony roślin Drukuj

Zbliża się początek sezonu wegetacyjnego – to również czas planowania zakupu środków ochrony roślin do wiosennych zabiegów. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wspólnie z Krajową Administracją Skarbową (KAS) i Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR) przestrzega przed zakupem podrobionych środków ochrony roślin oraz zwraca uwagę jakie ryzyko niosą ze sobą podróbki.


Nielegalne, w tym podrobione środki ochrony roślin, to nieprzebadane mieszaniny chemiczne o nieznanym składzie i  nieprzewidywalnym mechanizmie działania. Kupując i stosując środki ochrony roślin zakupione z nielegalnych źródeł, rolnik naraża się na możliwość zakupu podróbki, a tym samym staje się członkiem przestępczego procederu, może narazić swój plon na zniszczenie oraz stworzyć ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska.  


Szacunki  EUROPOLU z 2012 r. wskazują, że podrobione środki ochrony roślin stanowią 10%, a w niektórych krajach 25% rynku, co przekłada się na miliardy euro rocznie. PIORiN jako urząd odpowiedzialny za nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin, od lat ukierunkowuje swoje działania na przeciwdziałanie zjawisku wprowadzania do obrotu nielegalnych w tym podrobionych środków ochrony roślin. W tym celu podejmowane są liczne inicjatywy w kraju, jak również na arenie międzynarodowej. Istotnym elementem działań PIORiN jest ścisła międzynarodowa współpraca z właściwymi organami ochrony roślin.  PIORiN uczestniczy również w międzynarodowej grupie roboczej ds. zwalczania nielegalnego przemieszczania pestycydów ONIP (Network of National Competent Authorities fighting the illegal international trade of pesticides), która powstała przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2013 r. 


Ponadto PIORiN  w 2018 roku kolejny już raz uczestniczyła w międzynarodowej operacji Silver Axe III, prowadzonej pod patronatem EUROPOLu oraz wspieranej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a ukierunkowanej na zapobieganie i zwalczanie procederu obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin. W ciągu 4-tygodniowej operacji, z udziałem 27 państw zatrzymano łącznie rekordową ilość 360 ton nielegalnych lub podrobionych pestycydów, która mogłaby być zastosowana na areale ok. 48 000 km2. W Polsce w ramach operacji Silver Axe III PIORiN przeprowadziła ponad 800 kontroli, efektem których było wykrycie wspólnie z KAS i Policją ponad 26 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Ujawnienie tak dużej ilości nielegalnych środków ochrony roślin było możliwe tylko dzięki znakomitej koordynacji działań podejmowanych w poszczególnych państwach oraz olbrzymiemu zaangażowaniu i pracy włożonej przez krajowe urzędy ochrony roślin, organy celne i policję.


Mając na uwadze wnioski EUROPOL-u wskazujące, że handlem podrobionymi środkami ochrony roślin zajmują się wysoce zorganizowane grupy przestępcze, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2016 r. powołał międzyinstytucjonalną grupę zadaniową ds. nielegalnych środków ochrony roślin, w skład której obecnie wchodzą przedstawiciele PIORiN, KAS, MRiRW, Prokuratury Krajowej, Policji, CBŚ i ABW oraz stowarzyszeń producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin. Głównym celem istnienia ww. grupy jest współdziałanie w celu ograniczenia zjawiska wprowadzania podrobionych środków ochrony roślin jak również wypracowywanie zmian przepisów oraz wnioskowanie o ich zmianę. Tylko wspólne działania organów odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnego handlu podrobionymi środkami ochrony roślin mogą przynieść wymierne rezultaty w ograniczeniu tego procederu, czego dowodem są  wyniki ubiegłorocznej operacji Silver Axe III.


Z uwagi na powyższe, PIORiN zwraca się z prośbą o zgłaszanie za pośrednictwem adresu e-mailowego wszystkich przypadków podejrzenia oferowania do sprzedaży czy stosowania nielegalnych środków ochrony roślin, wystąpienia obniżonej jakości środków ochrony roślin lub ich niewłaściwego działania, stwarzających podejrzenie, że produkty te mogą być podrobione.

 

Pliki do pobrania

komunikat_prasowy.docx docx 81.83 KB
Komunikat prasowy
stop_podrobkom_psor_kas_piorin_folder.pdf pdf 942.54 KB
Folder
stop_podrobkom_psor_kas_piorin_plakat_1.pdf pdf 444.66 KB
1 Plakat
stop_podrobkom_psor_kas_piorin_plakat_2.pdf pdf 465.63 KB
2 Plakat
stop_podrobkom_psor_kas_piorin_plakat_jezyk_rosyjski.pdf pdf 459.24 KB
Plakat w języku rosyjskim
baner_psor_300x200_stop_1_2.jpg jpg 70.10 KB
1 Baner 300x200
baner_psor_300x200_stop_2.jpg jpg 70.27 KB
2 Baner 300x200
psor_baner_478x94_1.jpg jpg 67.96 KB
1 Baner 478x94
psor_baner_478x94_2.jpg jpg 68.25 KB
2 Baner 478x94

lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 31.01.2019 00:00
Data aktualizacji informacji: 31.01.2019 12:48
Sprawdź historię zmian