26 Lipca 2023

Innowacyjny biorobot usprawni wykrywanie GMO Drukuj

Gatunki materiału siewnego soi, kukurydzy i rzepaku badane na obecność GMO
Gatunki materiału...
Przygotowywanie urządzenia do pracy
Przygotowywanie...
Automatyczna stacja pipetująca - izolacja DNA
Automatyczna stacja...
Automatyczna stacja pipetująca – przygotowywanie reakcji Real-time PCR na płytce (384-dołki)
Automatyczna stacja...

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest jedyną instytucją w Polsce, która przeprowadza urzędową kontrolę materiału siewnego i upraw pod kątem występowania modyfikacji genetycznych (GMO). Próbki pobierane przez inspektorów PIORiN trafiają do Laboratorium Badania GMO, wchodzącego w skład Centralnego Laboratorium w Toruniu.

 

W bieżącym roku prowadzone są badania materiału roślinnego trzech gatunków roślin uprawnych: kukurydzy, soi i rzepaku.

 

Zgodnie z wytycznymi „Programu kontroli upraw GMO” opartego o przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, badaniom podlega zarówno materiał siewny będący w obrocie na terenie Polski, jak i materiał zielony (liście) pobierany w okresie wegetacji z upraw kukurydzy, rzepaku i soi.

 

W celu wykrycia GMO w badanym materiale, po odpowiednim przygotowaniu próbki do badań (homogenizacja, wydzielenie próbek testowych), przeprowadza się szereg analiz technikami molekularnymi tj. PCR/Real-time PCR.

 

Chcąc usprawnić i udoskonalić przebieg procesu badawczego oraz zwiększyć przepustowość analiz, Laboratorium Badania GMO oprócz manualnych systemów izolacji DNA i nastawiania reakcji PCR, od niedawna waliduje również izolację genomowego DNA i przygotowywanie reakcji PCR/Real-time z wykorzystaniem automatycznych stacji pipetujących. Zautomatyzowany proces izolacji kwasów nukleinowych jest realizowany przy pomocy systemów dysponujących 4 kanałami pipetującymi. Daje to możliwość sprawnej izolacji od 8 do 48 próbek i skutecznie zabezpiecza przed ich kontaminacją.

 

Bioroboty wykorzystywane będą w laboratorium podczas wykonywania analiz materiału roślinnego pod kątem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w dwóch etapach rutynowych badań: izolacji DNA z próbki testowej oraz do przygotowywania reakcji Real-time PCR w wielodołkowej płytce (384 dołki).

 

Uzyskane wyniki walidacji obu procesów wskazują na możliwość szybkiego wprowadzenia ww. aparatów do rutynowych analiz.

Pliki do pobrania

Automatyczna stacja pipetująca podczas pracy

lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 26.07.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 26.07.2023 10:39
Sprawdź historię zmian