27 Września 2017

Indie - Aktualizacja przepisów fitosanitarnych Drukuj

Organizacja ochrony roślin Indii w dniu 23 sierpnia br. opublikowała w The Gazette of India przepisy fitosanitarne dla owoców ziarnkowych (Malus L. Pyrus spp., Cydonia spp.), eksportowanych z Polski. Notyfikacja, zawiera zmiany do wykazu VI poz. 262 w zakresie wymagań fitosanitarnych w tym treści deklaracji dodatkowej do zamieszczenia na świadectwie fitosanitarnym oraz parametry dla zabiegu chłodzenia, przeprowadzanego przed wysyłką owoców

W świetle obowiązujących przepisów przesyłki zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne wystawione przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa muszą potwierdzać, że przesyłka jest wolna od wymienionych organizmów szkodliwych: Adoxophyes orana, Archips podana, Aspidiotus nerii, Epidiaspis leperii, Erwinia amylovora, Frankliniella occidentalis, Orthosia cerasi, Peridroma saucia.

Ponadto w świadectwie musi zostać potwierdzony zabieg chłodzenia przed wysyłką wg. poniższych dopuszczonych parametrów:

– 0o C lub niższa przez 10 dni, lub

– 0,55o C lub niższa przez 11 dni, lub

– 1,1o C lub niższa przez 12 dni.


W związku z faktem, że powyższe warunki importu nie zostały jeszcze ujęte w skonsolidowanej wersji przepisów, zamieszczonej na stronie organizacji ochrony roślin Indii, zaleca się aby w początkowym okresie ich obowiązywania dostawcy przesyłek dysponowali kopią notyfikacji podczas wwozu na terytorium Indii.
 

Jednocześnie przypominamy, że przy eksporcie owoców w tym jabłek do Indii nie obowiązują zezwolenia importowe.


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 27.09.2017 00:00
Sprawdź historię zmian