04 Lipca 2017

Gryka wróciła do rejestru odmian Drukuj

Znowelizowana na początku br. ustawa o nasiennictwie umożliwiła rejestrację, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu materiału siewnego odmian gatunków tradycyjnie uprawianych na terytorium Polski, nieobjętych przepisami Unii Europejskiej. W oparciu o ten przepis po 13 latach od usunięcia gryki z wykazu gatunków dla których prowadzana jest rejestracja, wytwarzanie i obrót materiałem siewnym, przywrócona została taka możliwość w związku z uznaniem gryki za gatunek tradycyjnie uprawiany w Polsce. Aktualnie do Krajowego Rejestru - COBORU wpisane są dwie odmiany tego gatunku Małopolskiej Hodowli Roślin: Panda i Kora (wpisane do rejestru 01.03.2017 r.). Kolejne dwie są w trakcie rejestracji.


28 czerwca w MHR Kraków Oddziale Palikije k. Nałęczowa odbyło się szkolenie kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych z zakresu oceny polowej gryki. Podczas szkolenia kwalifikatorzy zostali przygotowani do wykonywania oceny nowego gatunku. Omówione zostały: metodyka oceny polowej gryki, wymagania jakie musi spełniać plantacja nasienna oraz cechy charakterystyczne odmian tego gatunku jak również tatarki - gatunku od którego plantacja nasienna gryki powinna być praktycznie wolna. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z hodowlą, odmianoznawstwem, agrotechniką, nasiennictwem oraz odżywczymi, zdrowotnymi i funkcjonalnymi właściwościami gryki. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób. Organizatorami szkolenia byli Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 04.07.2017 00:00
Data aktualizacji informacji: 04.07.2017 09:36
Sprawdź historię zmian