16 Czerwca 2023

GMO – podsumowanie kontroli upraw przez PIORiN w 2022 r. Drukuj

Wykres 1 Liczba kontroli upraw kukurydzy przeprowadzona w poszczególnych województwach w roku 2022
Wykres 1 Liczba...
Wykres 2 Liczba kontroli upraw rzepaku przeprowadzona w poszczególnych województwach w roku 2022
Wykres 2 Liczba...
Wykres 3 Liczba kontroli upraw soi przeprowadzona w poszczególnych województwach w roku 2022
Wykres 3 Liczba...
Plantacja kukurydzy
Plantacja kukurydzy
Próbki materiału roślinnego kukurydzy
Próbki materiału...

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2022 r. kolejny rok wykonywała kontrolę upraw pod kątem przestrzegania zakazu prowadzenia upraw GMO. Zadanie to jest realizowane w obecnym zakresie od 2018 r.

 

Corocznie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Klimatu i Środowiska w „Programie kontroli upraw GMO” określają założenia tej kontroli.

Nadzór nad uprawami GMO był realizowany poprzez kontrolę materiału siewnego oraz lustracje plantacji nasiennych i produkcyjnych: kukurydzy, rzepaku jarego i ozimego oraz soi.

 

Sprawdzane są dokumenty pochodzenia roślin oraz pobiera się próby materiału siewnego znajdującego się w obrocie (nasiona) oraz próby materiału roślinnego (liście) z plantacji nasiennych i produkcyjnych. Badanie prób jest wykonywane w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.

 

Badanie jest wykonywane w kierunku:

1. modyfikacji genetycznej kukurydzy MON810 dopuszczonej do uprawy na terenie UE, ale zakazanej do uprawy i stosowania jako materiał siewny na terytorium Polski (kukurydza),

2. modyfikacji genetycznych niedopuszczonych do uprawy w UE, ale dopuszczonych do obrotu w UE jako żywność i pasza (kukurydza, rzepak, soja).

 

Łącznie w 2022 r. przeprowadzono 2 996 kontroli upraw.

 

Materiał siewny (obrót)

Skontrolowano 484 partie materiału siewnego znajdującego się w obrocie, w tym:

  • kukurydzy – 284 próbki,
  • rzepaku ozimego i jarego – 174 próbki,
  • soi – 26 próbek.

Plantacje nasienne

W skali kraju przeprowadzono lustracje 662 plantacji nasiennych o łącznej powierzchni 5 701,85 ha, w tym:

  • kukurydzy – 428 pl. (4 101,71 ha),
  • rzepaku ozimego i jarego – 30 pl. (441,46 ha),
  • soi – 204 pl. (1 158,68 ha).

Plantacje produkcyjne

Sprawdzono 1 850 plantacji produkcyjnych o łącznej powierzchni 9 028,80 ha, w tym:

  • kukurydzy – 1 292 pl. (5 340,36 ha),
  • rzepaku ozimego i jarego – 519 pl. (3 438,97 ha),
  • soi – 39 pl. (249,47 ha).

 

Liczbę kontroli upraw przeprowadzonych w poszczególnych województwach dla ustalonych gatunków roślin uprawnych przedstawiają wykresy 1-3.

 

Wyniki badań potwierdzają, że w Polsce nie prowadzi się upraw GMO.

           

Obecnie, podobnie jak w poprzednim roku, trwa sezon wzmożonych kontroli upraw roślin pod katem obecności GMO. Głównym celem przeprowadzanych inspekcji jest potwierdzenie, że produkowany i wprowadzany do obrotu w Polsce materiał siewny jest wolny od GMO. Nadzorem objętych jest niemal 100% plantacji nasiennych kukurydzy, soi i rzepaku. Kontynuowane są kontrole materiału siewnego w obrocie oraz na plantacjach produkcyjnych.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Bożena Gajewska
Data publikacji informacji: 16.06.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 16.06.2023 14:32
Sprawdź historię zmian