27 Listopada 2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa pełnoprawnym członkiem sieci EUPHRESCO III Drukuj

W dniu 10 grudnia 2023 r. Główny Inspektor podpisał umowę dającą GIORiN pełne prawa członkowskie w sieci Euphresco III.

 

Euphresco jest inicjatywą, której celem jest koordynacja międzynarodowej współpracy badawczej w obszarze zdrowia roślin, pozwalającej naukowcom z 55 krajów na nawiązywanie kontaktów i współdziałanie w projektach naukowych dotyczących ochrony roślin.

 

Euphresco wspiera koordynację działań fundatorów badań, decydentów i organizacji badawczych zajmujących się zdrowiem roślin. Członkowie organizacji otrzymują ze strony Euphresco wsparcie w procesie identyfikacji zagadnień i ustalania priorytetów oraz realizacji międzynarodowych tematów/projektów badawczych.

 

Działania badawcze zlecone przez Euphresco koncentrują się na regulowanych przepisami fitosanitarnymi i nowo identyfikowanych agrofagach, mogących stanowić zagrożenie gospodarcze. Preferowane są tematy mające zastosowanie w praktyce, z dużą szansą na dostarczenie wymiernych produktów dla rolnictwa i organizacji ochrony roślin, ale tematy ogólne również nie są pomijane.

 

Euphresco wspiera współpracę ponadnarodową w celu:

- sprostania wyzwaniu zwiększającego się handlu światowego,

- łączenia budżetów badawczych w celu zapewnienia finansowej „masy krytycznej”,

- łączenia międzynarodowej wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do osiągnięcia sukcesu,

- sprostania wyzwaniu osłabienia wiedzy specjalistycznej w kwestiach fitosanitarnych.

 

Sieć zachęca do współpracy z organizacjami niebędącymi członkami inicjatywy. Zagadnienia badawcze zaproponowane do współpracy transnarodowej w 2023 roku, znajdują się na stronie internetowej: https://www.euphresco.net/funding/current_calls .

 

GIORiN jako członek sieci może zgłaszać programy badawcze polskich jednostek oraz pośredniczyć w nawiązywaniu przez nie kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi lub podmiotami prywatnymi w celu realizacji projektów badawczych w ramach Euphresco.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Michał Lipiński
Data publikacji informacji: 27.11.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 04.01.2024 10:18
Sprawdź historię zmian