16 Listopada 2022

Dzielimy się doświadczeniami Drukuj

Zdjęcie nr 1. Wystąpienie Z-cy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zdjęcie nr 1....
Zdjęcie 2. Uczestnicy spotkania
Zdjęcie 2....
Zdjęcie 3. Uczestnicy spotkania
Zdjęcie 3....

Listopad to dobry czas na podsumowanie oraz wyciągnięcie wniosków z wykonywanej pracy Działów Nadzoru Nasiennego Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Biuro Nasiennictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizowało w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. warsztaty szkoleniowe, na których przedstawiono i omówiono wybrane zagadnienia i problemy napotkane w toku wykonywanych czynności przez Inspekcję.

 

Podczas spotkania przedstawiciele GIORiN omówili tematy wiodące z zakresu wdrażania Strategii Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz nowych technik teledetekcji i wykorzystania dronów w ocenie polowej materiału siewnego.

Dużą uwagę poświęcono poprawności procedowania w postępowaniu administracyjnym procesowi prawidłowego wydawania decyzji administracyjnych, w szczególności poprawnego sporządzania ich uzasadnienia.

Dodatkowo zostały omówione z udziałem pracowników poszczególnych Działów Nadzoru Nasiennego tematy związane z nadzorem nad oceną polową plantacji nasiennych, nadzorem nad kwalifikatorami i próbobiorcami zarówno urzędowymi jak i akredytowanymi, kontrolą upraw winorośli jak również zagadnienia z zakresu oceny polowej materiału szkółkarskiego.

 

Pozostajemy w przekonaniu, że wymiana doświadczeń oraz wiedza pozyskana podczas warsztatów wpłynie pozytywnie na efekt tegorocznej pracy jak również na przyszły rok, poprzez zwiększenie sprawności i efektywności wykonywanych obowiązków.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Bożena Gajewska
Data publikacji informacji: 16.11.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 16.11.2022 12:23
Sprawdź historię zmian