04 Listopada 2022

Doskonalimy działania Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa Drukuj

Zdjęcie 1
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 3

W dniach 26-27 października 2022 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Szkolenie obejmowało dwa główne bloki tematyczne: prowadzenie postępowań w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz prowadzenie postępowań w obszarze nawozów.


W głównej mierze szkolenie przeprowadzone zostało w formie warsztatów, na których przeanalizowano i omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem postępowań w sprawie zniesień środków ochrony roślin, pobieraniem próbek do badania pozostałości środków ochrony roślin ze stref ochronnych wód, przeprowadzaniem kontroli dystrybutorów nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, wymierzaniem kar na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz interpretacją wyników badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. 


W trakcie dyskusji uczestnicy szkolenia dzielili się doświadczeniem wypracowanym w poszczególnych jednostkach Inspekcji. Ustalone najlepsze praktyki prowadzenia postępowań zostaną wdrożone do procedur kontrolnych, celem ujednolicenia działań Inspekcji.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Grzegorz Gorzała
Data publikacji informacji: 04.11.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 04.11.2022 11:34
Sprawdź historię zmian