27 Listopada 2023

Doskonalenie granicznej kontroli fitosanitarnej Drukuj

Wysokie kompetencje Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli fitosanitarnej importowanych towarów pochodzenia roślinnego oraz właściwe wykonywanie zadań były w ostatnich latach potwierdzone między innymi w wyniku audytu Komisji Europejskiej oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego importu zboża i rzepaku z Ukrainy. Jednakże zmieniające się przepisy prawa oraz pojawiające się nowe zagrożenia fitosanitarne, powodują potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności.

 

Dlatego też w dniach 7-8 listopada 2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizował szkolenie dotyczące zasad przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin i produktów roślinnych, sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, adresowane do inspektorów ds. zdrowia roślin zatrudnionych w Oddziałach Granicznych oraz koordynatorów z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W szkoleniu w sposób zdalny uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

 

Podczas szkolenia omówione zostały między innymi tematy dotyczące: nowych przepisów prawnych Unii Europejskiej z zakresu wymagań importowych dla towarów pochodzenia roślinnego, zmian w unijnym systemie wykorzystywanym do rejestrowania wyników kontroli granicznych towarów importowanych do UE (TRACES NT) i nowych zasad obsługi tego systemu, jak również kwestie dotyczące kontroli drewnianych materiałów opakowaniowych. Inspektorzy z Oddziałów Granicznych w Gdyni (WIORiN w Gdańsku) i Korczowej (WIORiN w Rzeszowie) podzielili się doświadczeniem związanym z kontrolą drewnianych materiałów opakowaniowych i drewna. Uczestnicy mieli okazje przedyskutować problemy pojawiające się podczas przeprowadzania kontroli granicznej importowanych do Unii towarów regulowanych pod względem fitosanitarnym, jak również zadać pytania przedstawicielom KAS.

 

Szkolenia tego typu pozwalają na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń związanych z kontrolą przeprowadzaną w różnych typach przejść granicznych (np. drogowych, kolejowych, portach itp.). Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli inspektorom jeszcze lepiej chronić terytorium Polski i Unii Europejskiej przed zagrożeniami dla zdrowia roślin, związanymi z importem towarów pochodzenia roślinnego. 


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Michał Lipiński
Data publikacji informacji: 27.11.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 28.11.2023 07:58
Sprawdź historię zmian