21 Sierpnia 2023

Chemiczna desykacja – ogólne zasady! Drukuj

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że nie zawsze może być możliwe przeprowadzenie chemicznej desykacji upraw np. ze względu na brak zarejestrowanych środków ochrony roślin do tego celu. Przykładem upraw których chemicznie nie można poddawać desykacji jest gryka i proso. 

 

W uprawach, gdzie przeprowadzenie desykacji jest możliwe należy kierować się takimi samymi zasadami jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów.

 

Bezpieczne stosowanie chemicznej ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin warunków tj.:

 • stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin; 
 • stosowanie tylko zarejestrowanych środków ochrony roślin;
 • dokonywanie zakupów środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców;
 • aplikacja środków ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety; 
 • przestrzeganie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadanie aktualnego szkolenia;
 • posiadanie sprawnego techniczne oraz skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dostępne są na stronie Inspekcji pod adresem http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/stosujmy-srodki-ochrony-roslin-bezpiecznie,632.html.

 

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych do desykacji należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy etykiet dotyczące: 

 • możliwości ich zastosowania w danej uprawie;
 • minimalnego okresu, w którym środek ochrony roślin może być użyty przed zbiorem uprawy. 

 

Stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami oraz nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem środka ochrony roślin może powodować:

 • przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin i/lub;
 • występowanie pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w zebranych płodach rolnych.

 

Dodatkowo informujemy, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach kontroli stosowania środków ochrony roślin może sprawdzać obecność pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin.

 

Sankcje karne!

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin stosuje sankcje karne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin, a w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów może zostać wydana np. decyzja zakazująca stosowania środków ochrony roślin do czasu ukończenia szkolenia podstawowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin, które mogą mieć wpływ na przekroczenia norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności PIORiN informuje Państwową Inspekcję Sanitarną. Inspekcja prowadzi również współpracę z ARiMR i stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć duży wpływ na wysokość wsparcia wypłacanego przez Agencję.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Grzegorz Gorzała
Data publikacji informacji: 21.08.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 21.08.2023 10:08
Sprawdź historię zmian