24 Kwietnia 2023

Bezzałogowe statki powietrzne w ocenie polowej plantacji nasiennych Drukuj

27 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000688/O/D20230688.pdf, które daje możliwość stosowania pomocniczo bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz technik teledetekcji podczas dokonywania oceny polowej plantacji nasiennej.

 

Wykorzystanie BSP wyposażonych w profesjonalny sprzęt optyczny, pozwala na większą skuteczność w identyfikacji plantacji nasiennej, ocenie jej stanu, a także weryfikacji powierzchni plantacji zgłoszonej do oceny. Drony wspomagają pracę kwalifikatora podczas sprawdzania wskazanej dla danego gatunku izolacji przestrzennej, określenia obszaru plantacji oraz powierzchni, które należy wyłączyć z oceny (np. puste miejsca, wymoknięcia czy wylęgnięcia). Wykorzystywane są także do zwymiarowania innych czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość szacowanego plonu.

 

Wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych jest ważnym elementem „Strategii Rozwoju PIORiN na lata 2022-2027. Podstawy naukowe oraz metody wykorzystania dronów w realizacji zadań Inspekcji zostały opracowane we współpracy z Siecią Naukową Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa w ramach programu „FITOEXPORT”.

Poletka doświadczalne widok z BSP
Poletka...
Telematria plantacji nasiennej
Telematria...
Plantacja nasienna widok z BSP
Plantacja nasienna...

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Sebastian Grylewicz
Data publikacji informacji: 24.04.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 24.04.2023 10:22
Sprawdź historię zmian