31 Stycznia 2018

Bezpieczeństwo żywności i wspieranie eksportu priorytetami Inspekcji w 2018 r. Drukuj

Główny inspektor Andrzej Chodkowski przestawił na spotkaniu z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa kierunki działania Inspekcji w 2018.

 

Priorytetem PIORiN jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w zakresie zdrowia roślin, nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, a także przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO. Główny inspektor podkreślił znaczenie dobrej współpracy ze środowiskami rolników i przedsiębiorców w celu zwiększania potencjału polskiego rolnictwa i dalszego rozwijania eksportu towarów rolnych. Zwrócił uwagę na rolę hodowli roślin i nasiennictwa w zwiększaniu produktywności, zdrowotności i jakości produktów rolnych.

 

W programie narady przewidziano m.in. szczegółowe omówienie planów działania PIORiN w bieżącym roku, a także wizytę w porcie morskim w Gdańsku w celu zapoznania się z zasadami przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin i produktów roślinnych importowanych do Polski.