09 Lutego 2018

58. Sesja Naukowa IOR – PIB w Poznaniu Drukuj

W dniach 6-8 lutego odbyła się w Opalenicy  58. Sesja Naukowa IOR – PIB w Poznaniu. Podczas 3-dniowej sesji omówiono blisko 50 zagadnień związanych z tematyką branży, zaprezentowano prawie 100 posterów z wynikami najnowszych badań naukowych. Tegoroczna Sesja była poświęcona m.in. 100-leciu ochrony roślin w Polsce oraz omówieniu aktualnych problemów branży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb praktyki rolniczej i doradztwa rolniczego.


O pracach nakierowanych na stworzenie inspekcji ochrony roślin mówił podczas swojego wystąpienia Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przygotowanym wystąpieniu przypominał najważniejsze daty i momenty w historii, które prowadziły do utworzenia Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przekształconej w 2004 r. w Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podkreślił, że na przestrzeni lat i zmian ustrojowych organizacja oraz zadania urzędowej służby ulegały modyfikacjom. Obecnie, w stulecie odzyskania niepodległości, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest spadkobierczynią oraz kontynuatorką najlepszych tradycji i dorobku urzędowej służby ochrony roślin i nasiennictwa II Rzeczypospolitej.
 

Podczas sesji pracownicy PIORiN przedstawili szereg prezentacji i posterów dotyczących urzędowej kontroli i działań Inspekcji.


lista aktualności