Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

O projekcie

           

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG

 

Projekt pn. Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego FITOEXPORT

 

 

Lider Projektu / Konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.03.2022 r.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 015 046,00 zł

 

Celem nadrzędnym Projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

 

Odbiorcy wyników projektu:

bezpośrednio – PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),

pośrednio – podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Instytut Lotnictwa
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 

Kontakt:

Kierownik Projektu: Janina Butrymowicz

Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa
@: 
tel. kom. +48 660 696 566

Zgłoś błąd