20 Października 2022

Wyniki projektu FITOEXPORT przyjęte przez NCBR

Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą
Wykorzystanie...
Wykrywanie modyfikacji genetycznych w materiale roślinnym
Wykrywanie...
Badanie jakości środków ochrony roślin
Badanie jakości...
Oznaczanie wirusów w sadzeniakach ziemniaka
Oznaczanie wirusów...

Główny Inspektorat jako Lider Konsorcjum realizującego Projekt został pisemnie poinformowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, że raport końcowy z realizacji projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” (akronim FITOEXPORT), złożony 27 maja br., został oceniony pozytywnie, a Projekt uznano za wykonany w całości.

Pismo o przyjęciu wyników stanowi formalne zakończenie Projektu i współpracy Partnerów w ramach Konsorcjum stworzonego na potrzeby tego przedsięwzięcia. Projekt był realizowany przez konsorcjum złożone z GIORIN jako lidera oraz czterech partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lotnictwa, IHAR-PIB, IOR-PIB w okresie 01.01.2019 - 31.03.2022. Dofinansowanie NCBR zostało przyznane w wyniku rozstrzygnięcia I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG i wyniosło 9 561 766 zł, przy czym całkowita wartość projektu stanowiła 11 015 046 zł.

Celem projektu było umożliwienie polskim produktom pochodzenia roślinnego szerokiego dostępu do zagranicznych rynków zbytu i podniesienie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców oraz usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Projekt zaowocował opracowaniem i przyjęciem Strategii Rozwoju Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na lata 2022–2027 oraz umożliwił wprowadzenie w Inspekcji mechanizmów sprzyjających tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych rozwiązań.

W wyniku Projektu zostały opracowane i przygotowane do wdrożenia w PIORiN najbardziej niezbędne w najbliższej przyszłości, nowoczesne rozwiązania w zakresie działań kontrolnych, takie jak:

  • wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą;
  • multipleksowe metody laboratoryjne pozwalające na jednoczesne wykrywanie w materiale roślinnym wielu modyfikacji genetycznych oraz kilku gatunków wirusów w sadzeniakach ziemniaka;
  • zastosowanie innowacyjnego podejścia (tj. analizy chemometrycznej) do badań jakości środków ochrony roślin, minimalizującego ryzyko stosowania sfałszowanych pestycydów.

 

Wprowadzenie w Inspekcji mechanizmów sprzyjających tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wdrożenie wypracowanych rezultatów umożliwią PIORiN skokową zmianę jakościową w zakresie działań kontrolnych. Dodatkowym, bardzo istotnym efektem Projektu, jest zacieśnienie współpracy Inspekcji z jednostkami badawczo- rozwojowymi, nie tylko działającymi w obszarze rolnictwa, ale też Uniwersytetem Warszawskim i Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Dziękując Partnerom za owocną współpracę w ramach Konsorcjum, inicjator Projektu, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pan Andrzej Chodkowski, zachęcił członków Konsorcjum do dalszych wspólnych działań dla dobra polskiego rolnictwa.