22 Lipca 2021

Szkolenie z zastosowania teledetekcji - Zegrze, 19-20.07.2021

W dniach 19-20 lipca 2021r. dwunastu inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku uczestniczyło w szkoleniu, które odbyło się Zegrzu Południowym koło Warszawy. Szkolenie jest częścią prowadzonego od kilku lat programu FITOEXPORT. Celem tego programu jest zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Program realizowany jest w ramach konsorcjum przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób z całego kraju pod przewodnictwem kierownika programu – Pani Janiny Butrymowicz. Wykładowcami byli naukowcy z Instytutu Lotnictwa. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie inspektorów  z nowoczesną technologią, która już niedługo będzie wspierać ich pracę. Chodzi przede wszystkim o teledetekcję, czyli pozyskiwanie danych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów (czujników) oraz ich odpowiednie przetworzenie dla konkretnych potrzeb. Zdjęcia satelitarne lub lotnicze uzyskane przez bezzałogowe statki powietrzne (drony) po obróbce mogą pomóc w ocenie dużych powierzchni plantacji roślin, ich kondycji, tępa wzrostu, powierzchni, stanu zachwaszczenia, składu gatunkowego, a nawet rodzaju agrofagów tam występujących.

 

Pierwszy dzień szkolenia  był podzielony na część praktyczną i teoretyczną. Część praktyczna polegała na przeprowadzeniu pilotażu w  terenie. Wykładowcy przybliżyli uczestnikom budowę i rodzaje dronów oraz potrzebnych akcesoriów, jak również zasady obowiązujące podczas przygotowania lotu i samego lotu. Następnie za pomocą różnych rodzajów dronów wykonano kilka nalotów fotogrametrycznych w celu uzyskania zobrazowań z pułapu lotniczego. Chodzi o zrobienie szeregu zdjęć, ale nie za pomocą zwykłego aparatu fotograficznego, tylko przy użyciu specjalnych czujników, które rejestrują odbite od ziemi fale świetlne o różnych długościach. Po odpowiednim złożeniu zdjęć i przetworzeniu danych otrzymuje się aktywny obraz 3D. Niektórzy uczestnicy mieli możliwość samodzielnego pilotażu BSP (bezzałogowy statek powietrzny), co było bez wątpienia niesamowitą atrakcją.

 

Część teoretyczna szkolenia polegała na zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami związanymi z pilotażem i fotodetekcją oraz nowymi technologiami związanymi z przetwarzaniem danych. Ku zdziwieniu pracowników Instytutu Lotnictwa oraz uczestników szkolenia bardzo aktywnie w szkoleniu uczestniczył Pan Sebastian Lemke z Oddziału w Kościerzynie. Jako doświadczony grafik komputerowy dyskutował o wadach i zaletach tworzenia przez inspektorów ortofotomap (map fotograficznych) z wykorzystaniem zdjęć RGB (kolory czerwony, zielony, niebieski) przy tworzeniu numerycznych modeli terenu.

 

W drugim dniu szkolenia przedstawiono praktyczne sposoby pozyskiwania aktualnych zdjęć satelitarnych ich interpretacji i obróbki w specjalistycznych programach graficznych. Największym jednak zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się prezentacja prototypu aplikacji na urządzenia mobilne tworzonej przez Instytut Lotnictwa z udziałem inspektorów PIORiN z całego kraju. Jest ona tak skonstruowana, że w łatwy i szybki sposób pozwoli na identyfikację agrofagów w terenie i dostarczy wszystkich niezbędnych o nich informacji. Aplikacja w wersji rozszerzonej  będzie dostępna dla inspektorów PIORIN, a w wersji podstawowej będzie ogólnodostępna, co ułatwi identyfikacje agrofagów wszystkim osobom zajmującym się produkcją roślinną.

 

Trzeba powiedzieć, że szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem jego uczestników, mimo że słownictwo w dziedzinie teledetekcji i grafiki komputerowej jest wysoko specjalistyczne. Szkolenie dało podstawy inspektorom do dalszego rozwoju w tej dziedzinie, a dla niektórych być może pilotaż BSP i analiza danych stanie się także pasją.

 

Krótki filmik ze szkolenia znajduje się pod tym LINKIEM.