27 Października 2021

Szkolenie z zastosowania teledetekcji - Smardzewice, 19-20.10.2021

W dniach 19-20 października 2021r. w miejscowości Smardzewice (woj. łódzkie) odbyło się  IV Szkolenie FITOEXPORT.

Pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Dział Teledetekcji Panowie Mariusz  Kacprzak, Hubert Skoneczny, Karol Rotchimmel oraz Jakub  Szymański, przeprowadzili szkolenie dla ponad 100 pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

 

Tematyką spotkania były działania w zakresie  prac realizowanych w fazie przygotowań do wdrożenia w Projekcie FITOEXPORT finansowanym z NCBiR i dotyczyło takich obszarów tematycznych jak wykorzystanie teledetekcji w służbie zdrowia roślin, tworzenie ortofotomap oraz numerycznych modeli terenu, analizy teledetekcyjne zobrazowań upraw, wykorzystanie danych satelitarnych i aplikacji mobilnej. Wykorzystanie nowych technologii w praktyce omówili pracownicy WIORiN  Pan Mirosław Tokarz  - WIORiN-Kraków  i Maciej Wołosz, WIORiN-Łódź. Spotkanie uświetnili swoją obecnością honorowi goście: Pan Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor PIORIN, Pan Leszek Loroch – Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Łukasiewicz – ILOT, Pani Janina Butrymowicz – Kierownik Projektu FITOEXPORT oraz Pan Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor w Łodzi.

 

Projekt FITOEXPORT (Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018) jest finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG. Zakończenie projektu jest przewidziane na koniec roku 2021. Wartość projektu po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, to 3,1 mln złotych.