27 Sierpnia 2021

Szkolenie z zastosowania teledetekcji - Gniew, 24-25.08.2021 (Relacja WIORiN Gorzów Wlkp.)

Szkolenie odbyło się w województwie pomorskim, w miejscowości Gniew, w którym udział wzięli między innymi inspektorzy z naszego województwa.

 

Tematem szkolenia było wykorzystanie metod opartych na:

 

 • teledetekcji - badaniu wykonanym z pewnej odległości przy wykorzystaniu specjalistycznych czujników (laserów, sensorów, energii) bez bezpośredniego kontaktu z obiektem (zdalnie, z pewnej odległości);
 • fotogrametrii - dziedzinie nauki i techniki zajmującej się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć;
 • zastosowaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronach);
 • Systemach Informacji Przestrzennej (SIP);
 • podstawowym przetwarzaniu danych teledetekcyjnych,
 • tworzeniu ortofotomap ze zdjęć oraz budowaniu numerycznych modeli terenu.

 

Teledetekcja otwiera przed inspektorami ogrom nowych możliwości w zakresie prowadzenia skutecznych i dokładnych kontroli.

Nowych terminów informatycznych było sporo natomiast jak to wygląda w praktyce? Jak przedstawiona metoda teledetekcji w sposób praktyczny wpływa na prace inspektorów? W czym może nam pomóc?

 

Można tutaj wymienić:

 

 • tworzenie map 3D plantacji;
 • wykrywanie zagrożeń w plantacjach (dzikie zwierzęta);
 • liczenie pola powierzchni oraz sprawdzenie izolacji przestrzennej upraw (weryfikacja zgłoszonego pola powierzchni uprawy ze stanem faktycznym  oraz sprawdzenie izolacji przestrzennej);
 • lokalizowanie jednostek kwalifikacyjnych na polu (pozwala na bardziej precyzyjne prowadzenie oceny polowej w oparciu o metodę wg norm procentowych lub powierzchniowych);
 • ustalenie czy rośliny rozwijają się  w zbliżonym tempie – określenie ich kondycji zdrowotności, natężenie fotosyntezy oraz ilości biomasy;
 • ocena wyrównania upraw, ustalenie stopnia zachwaszczenia oraz czystości gatunkowej;
 • ustalenie stopnia wyschnięcia, wymarznięcia, wymoknięcia plantacji;
 • dokonanie oceny wysokości spodziewanego plonu;
 • wykorzystanie w szkółkach, sadach i szklarniach – określenie żywotności i jakości nasion oraz sadzonek, detekcja uszkodzeń fizycznych, określenie poziomu nawodnienia, poziomu zasolenia gleby, detekcja i monitoring patogenów, stanu rozwojowego roślin, wykrywanie uszkodzeń oraz obić;
 • wykrywanie szkód spowodowanych przez szkodniki.

 

Zaproponowana metoda charakteryzuje się zwiększeniem dokładności, zmniejszeniem czasu kontroli dużych obszarów, dostarczaniem miarodajnych informacji oraz zmniejszeniem wpływu subiektywnej oceny.

Bezzałogowe Statki Powietrzne to niewątpliwie przyszłość w rolnictwie pozwalająca na szybkie i precyzyjne zdiagnozowanie zagrożeń fitosanitarnych i fenotypowych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Lot drona