23 Czerwca 2021

Szkolenie z zastosowania teledetekcji dla WIORiN Warszawa

W dniach 15-16 czerwca br. w ramach realizacji projektu FITOEXPORT, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie wraz z grupą inspektorów uczestniczył w pilotażowym szkoleniu, w trakcie którego przedstawione zostały wyniki prac zespołu badawczego Instytutu Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz, dotyczące ,,Opracowania sposobów na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji konkurencyjnej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji upraw, oceny warunków meteorologicznych na uprawy, oceny polowej materiału siewnego i wczesnego wykrywania chorób przechowalniczych owoców’’.

 

Realizacja projektu FITOEXPORT ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych, poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Elementem kluczowym realizowanego zadania, są nowe wyzwania oraz potrzeba dysponowania nowoczesnymi metodami inspekcyjnymi i badawczymi, które usprawnią wykonywanie kontroli, skracając czas ich trwania i obniżając koszty.

Podczas spotkania inspektorzy mieli okazję poznać możliwości jakie niesie za sobą wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą. Teledetekcja wraz z technologią Bezzałogowych Statków Powietrznych i Systemami Informacji Przestrzennych pozwala na szybsze i dokładniejsze prace terenowe.

 

 

 

Mamy nadzieję, że już niedługo drony zwiększą sprawność i efektywność działania PIORiN, jako organu realizującego nadzór nad zdrowiem roślin na terenie kraju oraz pozwolą nam skutecznie reagować na wymagania importowe nowych odbiorców towarów roślinnych.