20 Listopada 2020

Sprawozdanie Sieci Badawczej Łukasiewicz - ILOT z realizacji Zadania 2

Opracowanie sposobów na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji konkurencyjnej zdrowej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji upraw (detekcji zmian w trakcie trwania cyklu wegetacyjnego), oceny wpływu warunków meteorologicznych na kondycję upraw, weryfikacji warunków wytwarzania materiału siewnego i metod wczesnego wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców.

 

Kierownik Zadania

mgr inż. Hubert Skoneczny

 

Okres realizacji Zadania 2

1 stycznia 2019r. – 1 września 2020r.

 

Działania realizowane w ramach Zadania 2

Działania realizowane przez zespół projektowy Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podzielono na kilka kluczowych Kamieni Milowych, a każdy z nich zakończył się dostarczeniem konkretnych opracowań i produktów, które stanowią gotowe rozwiązania użyteczne dla bezpośrednich odbiorców rezultatów projektu – inspektorów państwowej inspekcji. Całość prac ujęto w następujących etapach:

 

KM1: Pełny przegląd dostępnych w kraju danych możliwych do wykorzystania w pracy PIORiN.

KM2: Przeprowadzenie pierwszej misji fotolotniczej równolegle z pobraniem danych meteorologicznych i naziemnych danych spektralnych.

KM3: Zakończenie prac terenowych mających na celu pozyskanie wszystkich danych pomiarowych      w okresie wegetacyjnym 2019.

KM4: Utworzenie bazy danych zawierającej zgromadzone pomiary i zdjęcia.

KM5: Analiza danych i opracowanie testowych metod do lustracji upraw.

KM6: Opracowanie studium wykonywalności dla stosowania poszczególnych metod z uwzględnieniem niezbędnych algorytmów.

KM7: Opracowanie metod wczesnego wykrywania bezobjawowego porażenia owoców.

KM8: Zakończenie etapu szkoleń i warsztatów z wykorzystania nowych metod teledetekcyjnych.

 

Efekty Zadania 2

Wspólny wysiłek zespołu projektowego Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz bliska kooperacja z PIORiN pozwoliły na osiągniecie następujących rezultatów fazy badawczej Zadania 2:

 

 1. Raport z opisem możliwych do wykorzystania danych dostępnych w kraju – diagnoza (D).
 2. Raport z prac terenowych oraz opis pozyskanych danych wraz ze studium możliwości ich wykorzystania – raport cząstkowy (RA).
 3. Baza danych z pozyskanymi zdjęciami – konkretne rozwiązanie (R).
 4. Standardy dla nowych metod lustracji upraw – dokument operacyjny (DO).
 5. Nowa metoda polowej oceny materiału siewnego z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych i systemów bezzałogowych – konkretne rozwiązanie (R).
 6. Nowa metoda oparta na systemach bezzałogowych i oprogramowaniu GIS-owym usprawniająca podstawowe zadania inspektorów w terenie – konkretne rozwiązanie (R).
 7. Metoda detekcji i monitoringu zarazy ogniowej – konkretne rozwiązanie (R).
 8. Aplikacja mobilna dostarczająca użytkownikowi dane pogodowe oraz dane o warunkach środowiskowych sprzyjających rozwojowi 4 chorób roślin – konkretne rozwiązanie (R).
 9. Sposób wykorzystania bezpłatnych zdjęć satelitarnych wraz z opracowanymi algorytmami do detekcji pól rzepaku i pól ziemniaków na terenie województwa – konkretne rozwiązanie (R).
 10. Cztery metody laboratoryjne wczesnego wykrywania patogenów jabłek – grzybów z rodzaju Neofabraea i Monilinia – konkretne rozwiązanie (R) autorstwa Instytutu Ogrodnictwa.
 11. Opis możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych do wczesnego wykrywania chorób przechowalniczych owoców, gorzkiej i brunatnej zgnilizny jabłek – dokument operacyjny (DO).

 

Wskazanie potencjału wdrożeniowego rezultatów Zadania 2

Zespół projektowy Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, w ramach realizacji Zadania 2 FITOEXPORT, opracował nowoczesne metody, rozwiązania i narzędzia służącej bardziej efektywnej inspekcji fitosanitarnej i lustracji upraw z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych, fotogrametrycznych, BSP oraz geoinformacyjnych. Opracowanie i wdrożenie nowych metod i narzędzi w pracy PIORiN, które pozwalają na szybszą i bardziej dokładną kontrole fitosanitarną, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw, które są zobligowane do poddawania się danym kontrolom przed przystąpieniem do międzynarodowej sprzedaży produktów roślinnych.

Planowane zastosowanie wyników fazy badawczej w realizację fazy przygotowania do zastosowania (Faza B), poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i pilotaży wraz z inspektorami PIORiN, pozwoli na bezpośrednie wykorzystanie w praktyce przez państwową inspekcję rezultatów badań naukowych. Opracowane w ramach Programu i planowane do wdrożenia dokumenty operacyjne (DO), diagnoza (D), raport cząstkowy (RA), prototyp (I) oraz gotowe rozwiązania (R) przyczynią się bezpośrednio do wzmocnienia kapitału społecznego niezbędnego do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wyniki Projektu FITOEXPORT mogą być wykorzystane praktycznie w każdej gałęzi gospodarki z obszaru rolnictwa i leśnictwa.

 

Kluczowa aparatura specjalna wykorzystana w projekcie

 1. Kamery multi i hiperspektralne: Parrot Sequoia+, RedEdge-MX, FLIR A6251sc, HeadWall Hyperspec®SWIR,  EVK Helios – NIR, Specim FX10 - VNIR
 2. Spektrometry: ASD FieldSpec 4 Hi-Res, Evolution 220 Thermo Scientific, Thermo Scientific iS50NIR
 3. Bezzałogowe Statki Powietrzne: DJI Phantom 4 Pro, Yuneec Typhoon H3, Dji Matrice 600 pro
 4. Inne: fluorometr Handy_PEA, kamery RGB, GPS-RTK oraz tomograf komputerowy.