20 Listopada 2020

Realizacja projektu FITOEXPORT - spotkanie w ramach Zadania 2 w WIORiN Wrocław

26 sierpnia 2020 roku w siedzibie WIORiN we Wrocławiu odbyło się jedno z cyklu spotkań mających na celu zapoznanie pracowników PIORiN z wynikami fazy badawczej projektu FITOEXPORT - Zadanie 2.

 

Celem nadrzędnym ww. projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez PIORiN, z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

 

Spotkanie poprowadził Pan Jakub Szymański - przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa Zakład Teledetekcji. W trakcie spotkania omówiono możliwości wdrożenia opracowanych rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych m.in. przy lustracji upraw, ocenie wpływu warunków meteorologicznych na kondycję roślin, weryfikacji warunków wytwarzania materiału siewnego i  wczesnym wykrywaniu sprawców chorób przechowalniczych owoców.