29 Czerwca 2022

Podziękowania za współpracę przy realizacji projektu FITOEXPORT

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wraz z końcem czerwca br. kończymy realizację projektu Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (Fitoexport), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu.

Podziękowania za ponad trzy lata owocnej współpracy kieruję przede wszystkim do naszych partnerów - zespołów badawczych  Wydziału Zarzadzania UW, Centrum Technologii Kosmicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa oraz Państwowych Instytutów Badawczych -  Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Ochrony Roślin i Instytutu Ogrodnictwa. Państwa praca, wiedza, kreatywność  i zaangażowanie pozwoliły uzyskać wyniki, które  spowodują poważną zmianę jakościową w sposobie funkcjonowania PIORiN i skokowy wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności Inspekcji, kładąc jednocześnie podwaliny  pod jej rozwój w przyszłości.

Dziękuję również  interesariuszom Inspekcji, przedstawicielom zrzeszeń i organizacji producenckich, przedsiębiorcom, a przede wszystkim producentom rolnym, których udział w Projekcie  pozwolił wyznaczyć kierunki zmian w funkcjonowaniu Inspekcji i przyczynił się do opracowania strategii rozwoju PIORiN na lata 2022-2027.

Pragnę podziękować także szerokiemu gronu pracowników Inspekcji, którzy wnieśli swój wkład w realizację Projektu. Bez Państwa ciężkiej pracy, zapału i zaangażowania realizacja Projektu nie byłaby ani możliwa, ani celowa.  To na naszych barkach spocznie obowiązek wdrożenia wyników Projektu do działalności Inspekcji, co przyczyni się do  stworzenia wizerunku PIORiN jako prężnej i nowoczesnej organizacji i przełoży się na utrwalenie marki polskiej produkcji roślinnej jako zdrowej, bezpiecznej pod względem fitosanitarnym, wolnej od GMO i pozostałości środków ochrony roślin.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim realizującym z nami niniejsze przedsięwzięcie. Współpraca z Państwem była zaszczytem i przyjemnością. Życzę  powodzenia i sukcesów w dalszych  działaniach.

 

Licząc na współpracę w przyszłości –

Andrzej Chodkowski

Główny Inspektor