18 Listopada 2021

Konferencja Strategia PIORiN 2022-2027 - Innowacje Wspierające Gospodarkę (Relacja WIORiN Gorzów Wlkp.)

W dniu 16.11.2021 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja „Strategia PIORIN 2022-2027. Innowacje wspierające polską gospodarkę” podsumowująca realizację projektu FITOEXPORT w ramach programu GOSPOSTRATEG.

 

Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp w konferencji wzięli udział Wojewódzki Inspektor pan Marcin Cyganiak oraz pani Aleksandra Wolniewicz członek zespołu do współpracy z UW.

 

Uczestników konferencji przywitali Dziekan Wydziału Zarządzania UW pan Grzegorz Karasiewicz oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa pan Andrzej Chodkowski.

W ramach konferencji przedstawiono zakres działań i badań prowadzonych w ramach projektu. Przedstawiono osiągnięcia instytutów badawczych, które opracowywały nowe metody analityczne możliwe do wdrożenia w laboratoriach Inspekcji. Obecnie trwają prace wdrożeniowe w kilku laboratoriach PIORIN. Są to:

 

  1. Nowatorskie metody wykrywania obecności modyfikacji genetycznych w materiale siewnym w działalności kontrolnej (IHAR-PIB Radzików).
  2. Od laboratorium do zdrowego sadzeniaka. Przełom w badaniach wirusów jakościowych ziemniaka (IHARS – PIB oddział Bonin).
  3. Szybka i czuła metoda wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców – wsparcie dla polskich jabłek w opanowaniu nowych rynków zbytu (IO-PIB)

 

Zagadnienie „Nowe podejście do badania jakości środków ochrony roślin”, omówione na konferencji, będzie wdrażane w laboratorium badania środków ochrony roślin IOR-PIB w Sośnicowicach.

W czasie konferencji omówiono również temat „Nowoczesne technologie teledetekcyjne wspierające prace inspektorów PIORIN” (Instytut Lotnictwa). Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych i kamer multispektralnych w codziennej pracy pracowników inspekcji np. w czasie kwalifikacji polowych bądź przy ocenie stanu zdrowotności plantacji. Obecnie trwają działania mające na celu przeszkolenie pracowników i faktyczne wdrożenie BSP do pracy.

 

Zagadnienie, które może najbardziej wpłynąć na codzienną pracę inspektorów omówili przedstawiciele Wydziału Zarządzania UW: „Innowacyjne rozwiązania organizacyjne w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin”. W związku z przyjętą strategią pracowników inspekcji czeka wiele nowych wyzwań, wiele nauki i doskonalenia umiejętności. Miejmy nadzieje, że przyniosą one realne korzyści jak poprawa pracy Inspekcji, co przełoży się na większe zadowolenie przedsiębiorców i rolników, którzy są ostatecznymi beneficjentami przyjętej strategii. Wszystko przed nami.

 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Wolniewicz