Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Poznaniu

 

MISJA

Misją WIORiN w Poznaniu jest sprawowanie nadzoru nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym.

 

 

KOMUNIKATY BIEŻĄCE

DLA KLIENTÓW WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

 OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W POZNANIU

 

W związku  z rosnącym zagrożeniem zachorowań spowodowanych przez wirusa SARS‑CoV‑2, w tym również w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w Poznaniu, w  trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia Państwa, Państwa rodzin oraz naszych pracowników, w budynku WIORiN w Poznaniu oraz we wszystkich Oddziałach wprowadzone zostały zasady mające zminimalizować ryzyko zachorowań.

 

 

1. ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH URZĘDOWYCH W FORMIE ZDALNEJ (NA ODLEGŁOŚĆ)

 

Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane były przez Państwa wyłącznie drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, w tym poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

Dokumentację niezbędną do załatwienia prowadzonych spraw mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: WIORiN w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań, lub elektronicznie. Pozostałe dane adresowe i telefoniczne, w tym do naszych oddziałów znajdują się w zakładce „Kontakt”.

 

2. WIZYTY W URZĘDZIE W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH

 

W przypadku absolutnej konieczności osobistego pobytu naszego klienta w budynkach Inspektoratu, wizytę taką należy wcześniej bezwzględnie uzgodnić telefonicznie lub e-mail z pracownikiem prowadzącym sprawę, w zakresie daty i godziny.

 

3. EGZAMINY UPOWAŻNIAJĄCE DO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN

 

Egzaminy niezbędne do uzyskania upoważnienia do wydawania paszportów roślin prowadzone są wyłącznie w formie egzaminu na odległość. Podmioty zainteresowane zdawaniem egzaminu proszone są o kontakt z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w Poznaniu lub oddziałami w Kaliszu, Koninie, Lesznie lub Pile.

 

4. OBSŁUGA FITOSANITARNA OBROTU HANDLOWEGO ROŚLINAMI I TOWARAMI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

 

Urzędowi inspektorzy zdrowia roślin na bieżąco prowadzą obsługę fitosanitarną obrotu handlowego roślinami i towarami pochodzenia roślinnego. Wnioski o obsługę proszę składać, drogą pocztową, odpowiednio wcześniej. Odbiór dokumentów w postaci świadectw fitosanitarnych i innych certyfikatów odbywa się drogą pocztową, z wyłączeniem sytuacji, w których niezbędna jest obecność inspektora w trakcie załadunku towaru.

 

5. DRUKOWANIE PASZPORTÓW ROŚLIN

 

Począwszy od 15 stycznia 2021 r. drukowanie paszportów roślin prowadzone jest wyłącznie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w Poznaniu. Zachęcamy więc podmioty do składania dokumentów o upoważnienie do samodzielnego wydawania paszportów roślin. Więcej informacji w zakładce "Pozostałe informacje/Zarządzenia WI/Zarządzenie 2/2021"

 

6. ZASADY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM GIORIN

 

Ograniczenia wizyt bezpośrednich w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 250 B w Poznaniu dotyczą również klientów komórek organizacyjnych Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zarówno związanych z dostarczaniem prób do badań jak i odbioru stosownych dokumentów po badaniach laboratoryjnych. Więcej informacji w zakładce „aktualności wojewódzkie”.

 

7. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ODDZIAŁACH WIORIN W POZNANIU

 

Ograniczenie wizyt osobistych dotyczy również naszych 30 oddziałów funkcjonujących w powiatach. W oddziałach wizyta osobista jest możliwa, ale tylko po uprzednim jej uzgodnieniu z kierownikiem oddziału.

 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

                                                                                        Adam Błochowiak

                                                                                    Wojewódzki Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Biuro podawcze, informacja

tel. 61 860-59-00
Sekretariat tel. 61 860-59-11
fax 61 860-59-12

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN w Poznaniu jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

 

 

 

WIORiN Poznań nie prowadzi sygnalizacji występowania agrofagów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla osób w związku z przetwarzaniem danych na podstawie monitoringu wizyjnego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Marta Krajewska

e-mail: 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Redakcja strony wiorin poznań

  1. Piotr Mendelewski - koordynator ds. informacji elektronicznej;
  2. Paulina Migdalska-Kustosik - koordynator ds. kontaktów z mediami;
  3. Joanna Madaj-Stróżyk - koordynator ds. dostępności;
  4. Aleksandra Żurawska-Kordeczka

tel.: 61 860-59-19

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Poznań
Zgłoś błąd