Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Olsztynie

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KLIENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN
i NASIENNICTWA w OLSZTYNIE

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie.

 

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane mogą być przez Państwa telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 

Egzaminy potwierdzające wiedzę niezbędną do wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin przeprowadzane są w WIORiN w Olsztynie, oraz Oddziałach w: Braniewie, Giżycku, Nowym Mieście Lubawskim, Piszu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Informujemy, że w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, możecie Państwo przystąpić do egzaminu w formie elektronicznej, na odległość, zgodnie z zasadami dostępnymi pod tym linkiem


Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie

10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11A
Sekretariat tel. 885-593-600

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Olsztyn jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Deklaracja dostępności

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

 

Koordynator do Spraw Dostępności: 

Izabela Nowakowska

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie;>
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań

Redakcja strony wiorin olsztyn

  1. Artur Borkowski
  2. Grzegorz Kończal
  3. Wojciech Gawryś

tel.: 885 593 600

 

 

Zgłoś błąd