Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORiN w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 172
Sekretariat tel. ; 77 457-56-08, 77 474-46-19
fax 77 474-46-19

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Opole jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

         
   

 

Informacja o dofinasowaniu ze środków WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w dniu 13 listopada 2023 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę do dofinansowanie w formie dotacji na Zadanie pn.:

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla budynku WIORiN w Opolu”

Całkowita wartość Zadania – 281 670,00 zł
Przyznane dofinansowanie – 275 000,00 zł

www.wfosigw.opole.pl

Informacja o dofinasowaniu ze środków WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w dniu 13 listopada 2023 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę do dofinansowanie w formie dotacji na Zadanie pn.:

„Zakup 2 dronów z kamerami multispektralnymi i akcesoriami”

Całkowita wartość Zadania – 48 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie – 48 000,00 zł

www.wfosigw.opole.pl

 

Informacja o dofinasowaniu ze środków WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że w dniu 31 października 2023 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę do dofinansowanie w formie dotacji na Zadanie pn.:

„Szkolenia dla Państwowej Jednostki Budżetowej w 2024 roku”

Całkowita wartość Zadania – 10 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie – 10 000,00 zł

www.wfosigw.opole.pl

 

 

plakat opisujący cel i efekt projektu Unijnego - „Dofinansowanie w celu zapewnienia funkcjonowania kontroli fitosanitarnych”

 

Komunikat

Wojewódzkiego Inspektora

w sprawie obsługi klientów w WIORiN w Opolu

 

                W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników zwracam się z prośbą do naszych Klientów o ograniczenie wizyt osobistych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu oraz we wszystkich Oddziałach terenowych.

Prosimy, aby sprawy załatwiane były: drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP.

W sprawach wymagających osobistego kontaktu np. wydawanie dokumentów, świadectw fitosanitarnych proszę kontaktować się telefonicznie z właściwym Działem lub Oddziałem.

Dane adresowe i telefoniczne znajdują się w zakładce „kontakt”.

 

WIORiN w Opolu nie prowadzi sygnalizacji występowania agrofagów

 

Klauzula informacyjna RODO w WIORiN w Opolu

Deklaracja dostępności WIORiN w Opolu

Deklaracja dostępności WIORiN w Opolu wersja 2

Redakcja strony wiorin opole

  1. Krystyna Krawczyk
  2. Oktawiusz Milo
  3. Monika Krawczyk

tel.: 77 474 46 19 wew. 45

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Opole
Zgłoś błąd