Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Komunikat w sprawie obsługi klientów Wiorin

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI KLIENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN
i NASIENNICTWA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

  Od dnia 1 września 2020 r. wprowadza się obowiązek rejestrowania osób wchodzących do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu i Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu na terenie województwa lubuskiego.
 

Każdorazowa wizyta interesanta w siedzibach jednostek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. wymagać będzie podania przez interesanta następujących danych osobowych: Imienia, nazwiska, oraz nr telefonu, co zostanie odznaczone w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej przez daną jednostkę.

 

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane mogą być przez Państwa telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 

Wszystkie skargi i wniosków przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową, telefoniczną lub listowną.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej https://piorin.gov.pl/wiorin/lubuskie .

 

 

 

 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

           Marcin Cyganiak

Polski Ebazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Sprzedawcom oferującym materiał siewny pragniemy zwrócić uwagę na warunki obrotu takim materiałem.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

d

Witamy na stronie WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zieleniecka 11
Sekretariat tel. 95 723-90-08; 723-92-58,
fax 95 723-90-08

godziny pracy 730-1530

 


 

 

 

Strona WIORiN Gorzów Wielkopolski jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 

Koordynator do spraw dostępności

Seweryn Stuła

tel. 95-723-90-08

Inspektor Ochrony Danych osobowych

Magdalena Jaszcza

tel. 95-723-90-08

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres ESP

Redakcja strony WIORiN Gorzów Wielkopolski

Przemysław Drzymała

tel. 95 723-90-08

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Gorzów Wielkopolski
Zgłoś błąd