Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORiN w Lublinie

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6
Sekretariat tel. 81 744-03-26
fax 81-744-73-63

godziny pracy:

poniedziałek, środa-piątek  7 30 - 15 30  

 wtorek: 7 30 - 1800

 

   

Strona WIORiN Lublin jest jednocześnie stroną podmiotową BIP


   

 
 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT OBSŁUGI INTERESANTA W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE

 

W związku  z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości: drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

 

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem:

  • poczty: WIORiN w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin,

  • platformy ePUAP, adres skrytki: /WIORINLUBLIN/skrytka

 

Pozostałe dane adresowe i telefoniczne znajdują się w zakładce kontakt.

 

 

Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie jest Zbigniew Gąsiński. Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych to:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH​ - Ogólna klauzula


Funkcje Koordynatorów do Spraw Dostępności w Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie pełnią:

- Pani Anna Skoczylas, starszy specjalista,  , tel. 81 744 03 26 wew. 27

- Pani Joanna Jarocka- Skrzypik, specjalista, , tel. 81 744 03 26 wew. 27

Plan Działania na rzecz działania poprawy zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami oraz analiza stanu zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności.

Lista instytucji

Lista Instytucji

Wnioski o zapewnienie dostępności i skarga na brak dostępności

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

 


 


Informacje:

 

Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego w 2023 r.

 

Przypominamy! Obrót trawą z rolki pomiędzy podmiotami profesjonalnymi tylko z paszportem roślin!


ROLNIKU, SADOWNIKU, OGRODNIKU CHROŃ PSZCZOŁY - PLAKAT

 

ROLNIKU, SADOWNIKU, OGRODNIKU CHROŃ PSZCZOŁY - ULOTKA


Egzamin na odległość - forma elektroniczna


Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego w 2021 r.


 

Decyzja - zatwierdzenie planu zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego obejmujący zabieg na sośnie pospolitej przeciwko brudnicy mniszce w lasach na terenie Nadleśnictwa Puławy

Załącznik - DecyzjaInformacja dla producentów i rolników

 

W przypadku składania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie wniosków dotyczących podjęcia przez Inspektorat działań ustawowych (np.: wpisu do ewidencji, wpisu do rejestru, oceny materiału siewnego, wydania świadectw fitosanitarnych, wydania paszportów roślin, składania zleceń na przeprowadzenie kontroli, zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin itd.) należy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 w/w Rozporządzenia i obejmuje dane, które nie wynikają z przepisów prawa, ale są niezbędne do ujęcia w Zintegrowanym Systemie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz usprawniają komunikację z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Załącznik: Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Ulotki Brexit

Brexit_Export

Brexit_Import_ulotka

Brexit_Przedsiebiorcy


Barszcz Sosnowskiego ulotka - Ulotka (kliknij aby pobrać)


Komunikaty:

K O M U N I K A T Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

(innych niż sadzeniaki)

Komunikat - Przemieszczanie wyprodukowanych w Polsce ziemniaków innych niż sadzeniaki (np. konsumpcyjne) do innych państw Unii Europejskiej

Komunikat – organizacja badań laboratoryjnych od 2021 r.

Komunikat – przemieszczanie roślin żywicielskich Erwinia amylovora do strefy chronionej m.in. w Estonii, na Łotwie, Finlandii i Litwie 

 

Redakcja strony wiorin lublin

 

Adrian Warchoł

 

 


Marek Wylaź

 

 

 


Radosław Kuźniar


 


Joanna Jarnicka


 

 (tylko do kontaktu z redakcją)

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Lublin
Zgłoś błąd