Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN w Łodzi

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi

94-250 Łódź, ul. Siewna 13A
Sekretariat tel. 42 633-99-72; 611-66-60,
fax 42 633-83-89
adres e-mail: wi-lodz@piorin.gov.pl

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Łódź jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

   

 

Ogłoszenia

 

 

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Łódź, 14.04.2020 r.

 

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W związku z zagrożeniem koronawirusem, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz interesariuszy proszę o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości dokumenty proszę przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

Egzaminy potwierdzające wiedzę niezbędną do oceny zdrowotności w celu wydawania paszportów roślin, które przeprowadzane są na terenie WIORIN w Łodzi zostają zawieszone do odwołania.

 

Istnieje możliwość zdania egzaminu na odległość - więcej szczegółów znajduje się tutaj.

 

Wykaz poczty elektronicznej znajduję się tutaj.


   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Począwszy od 4 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na obecność agrofagów oraz ocena nasion będą przeprowadzane w laboratoriach, wchodzących w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Więcej informacji znajduje się tutaj


 

WIORIN ŁÓDŹ NIE PROWADZI SYGNALIZACJI WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW

 


 

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Klauzula  informacyjna z art. 13 RODO
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 


 

   

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. Dostępności oraz powołaniu Zespołu ds. Dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi znajduje się tutaj.

 

 

 

Deklaracja odstępności:

Deklaracja dostępności WIORiN w Łodzi znajduje się tutaj

Treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

  

Redakcja strony wiorin łódź

  1. Dariusz Cyppel
  2. Elżbieta Lisowska
  3. Agnieszka Stachurska-Janek
  4. Gabriela Wochna

Redakcja BIP:

tel.: 42 633-99-72

 

Zgłoś błąd