27 Kwietnia 2021

Pamiętajmy o pszczołach!


Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami ...
Więcej
19 Kwietnia 2021

Raport nr 18 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski


Raport nr 18 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski
Więcej
12 Kwietnia 2021

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa mając na uwadze wiosenną intensyfikację prac polowych przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, których przestrzeganie eliminuje zagrożenia dla ...
Więcej
09 Lutego 2021

„Kupując podróbki, tracisz wiele razy”


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz trzeci dołącza się do kampanii edukacyjnej prowadzonej z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy”.
Więcej
25 Stycznia 2021

Gdzie zbadać opryskiwacz polowy?


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że wykaz jednostek prowadzących badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ...
Więcej