Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ustawy

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego

1

18 grudnia 2003 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 972)
Ustawa o ochronie roślin

2

8 marca 2013 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1900)
Ustawa o środkach ochrony roślin
3 9 listopada 2012 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 568)
Ustawa o nasiennictwie
4

26 października 2017 r.

(Dz.U. MRiRW 2017 r., poz. 75)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany 
5 25 czerwca 2009 r.
(tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1353)
Ustawa o rolnictwie ekologicznym
6 22 czerwca 2001 r.
(tj. Dz.U. 2019 r., poz. 706
)
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
7

5 czerwca 2014 r.

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1534)

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
8

29 czerwca 2010 r.

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252)

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
9

26 czerwca 2003 r.

(t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 432)

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin
10 6 marca 2018 r.
(t.j. 
Dz.U. 2019 r., poz. 1292, 1495)
Prawo przedsiębiorców tekst ujednolicony
11

16 listopada 2006 r. 

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1000, 1495,1556, 1751) 

Ustawa o opłacie skarbowej tekst ujednolicony
12 21 listopada 2008 r.
(t.j. Dz.U. 2018., poz. 1559, Dz.U. 2019 r., poz.730, 2020)
Ustawa o służbie cywilnej tekst ujednolicony

 

Zgłoś błąd