Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestry przedsiębiorców i podmiotów oraz ewidencje

W oparciu o zapisy art. 27 ust 3, art. 51 ust. 3, art. 69 ust 3 oraz art. 70 ust 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.) Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu prowadzone następujące rejestry przedsiębiorców i podmiotów:

 

  1. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.);
  2. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.);
  3. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.);
  4. Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.).
  5. Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 ze zm.).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1512 ze zm.) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w:

 

  1. Ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1512 ze zm.);
  2. Ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1512 ze zm.);
  3. Ewidencji dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku,poz. 1512 ze zm.);
  • po złożeniu wniosku do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

 

Pliki do pobrania

Pobierz   

  

Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Monika Krawczyk
Osoba publikująca informację: Paweł Nowak
Data publikacji informacji: 02.09.2014 08:09
Data aktualizacji informacji: 29.04.2024 15:23
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd