Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Dział Nadzoru Fitosanitarnego – Rejestracja podmiotów profesjonalnych

          Wniosek o wpis do URPP – cz. główna

          Wniosek o wpis do URPP – cz. A

          Wniosek o wpis do URPP – cz. B

          Wniosek o wpis do URPP – załącznik „Typ towaru (...)”

          Wniosek o wpis do URPP – załącznik „Oświadczenie o spełnieniu kryteriów”

              Informacja dla podmiotów wykreślających się z Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych (URPP):

          Klauzula RODO

 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego – Egzamin dla podmiotów

          Karta zgłoszenia na egzamin

          Oświadczenie o akceptacji faktur drogą elektroniczną

 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego – Zdrowie roślin

          Wniosek o wydanie paszportu roślin

          Wniosek o wydanie świadectwa eksportowego/reeksportowego

          Wniosek o wydanie świadectwa przedeksportowego

          Wniosek o uznanie miejsca wolnym od określonego agrofaga

          Wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczeń na DMO

          Wniosek o wydanie zaświadczenia (Cs)

          Zlecenie do przeprowadzenia kontroli/oceny fitosanitarnej

 

Dział Nadzoru Nasiennego – Drukowanie etykiet urzędowych i paszportów oraz wydawanie plomb urzędowych

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

Pobierz

  

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Oświadczenie – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Pobierz 

  

Dokumentacja dotycząca stosowanych przez użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin
Stacje kontroli opryskiwaczy

Pobierz

  

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

  

Oświadczenie – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

    

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

  

Rejestr sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Pobierz

  

Ewidencja znaków kontrolnych potwierdzających sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Pobierz

Protokół badania technicznego
Szkolenia

Pobierz

  

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Oświadczenie – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pobierz

  

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej
Integrowana produkcja

Pobierz

 

Ewidencja zgłoszeń i wydanych certyfikatów IP w 2014 roku

Pobierz

  

Ewidencja zgłoszeń i wydanych certyfikatów IP w 2013 roku

Pobierz

  

Ewidencja zgłoszeń i wydanych certyfikatów IP w 2012 roku

Labolatorium Fitosanitarne

Pobierz   

  

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych

Pracownia Oceny Nasion

Pobierz   

  

Wniosek o pobranie prób z materiału siewnego

Pobierz

  

Wniosek o udzielenie akredytacji próbobiorcy

Pobierz

  

Zlecenie na wykonanie badania

Pobierz

  

Wniosek o zamówienie urzędowych etykiet

Zgłoś błąd