04 Grudnia 2020

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin na Uniwersytecie Rolniczym Drukuj

W dniu 28 listopada 2020 r. podczas zajęć on-line ze studentami studiów podyplomowych w zakresie Integrowanej Produkcji kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego Pani Agnieszka Rogowiec przedstawiła słuchaczom idee Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, szereg informacji dotyczących genezy rezolucji ONZ i jej znaczenia w dzisiejszym świecie oraz przekazała link do strony internetowej www.rokroslin.pl , gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia związane z obchodami MRZR 2020 w Polsce, podążając za słowami sekretarza IPPC Jingyuana Xia, że:” Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin jest kluczową inicjatywą, która przyczyni się budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego”.

Pliki do pobrania


lista aktualności