Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dział Administracyjny - WIORiN Gorzów Wielkopolski

 

e-mail :
fax: 95 723-90-08

 

Małgorzata Kuś

Kierownik działu

 

Katarzyna Zieleń
Sekretarka

tel. 95 723-90-08

Leszek Rosolski
Konserwator

tel. 95 723-90-08 wew. 15

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami żywiołowymi.
 3. Nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń, środków transportu.
 4. Prowadzenie rejestru wniosków i skarg oraz książki kontroli.
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora.
 6. Przyjmowanie, przesyłanie i ewidencjonowanie przesyłek i korespondencji, w tym dokumentów elektronicznych.
 7. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
 8. Zapewnienie prawidłowego obiektu dokumentów.
 9. Prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego.
 10. Prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do:
  1. zamówień publicznych
  2. tytułów własności
  3. pieczęci urzędowych
  4. druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków
  5. inwestycji i remontów
  6. zaopatrzenie i rozdział niezbędnych środków do działalności pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi
 11. Opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami.
 12. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu.
 13. Obsługa narad, konferencji i szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat.
 14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
Zgłoś błąd