Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Kontrole przeprowadzane w Wojewódzkim Inspektoracie

2018 r.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 23 kwietnia 2018 r.

Zakres: postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych.

Dokumenty:  Wystąpienie pokontrolne

2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Termin: 7 , 11 , 12 , 14 , 15 grudzień 2017 r.

Zakres:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

 

      

Uzasadnienie braku protokołu:

             Na podstawie art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. UI. Z 2018 r. poz. 1000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nie opublikował protokołu kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uznając, że anonimizacja w/w protokołu jest niewystarczająca oraz może naruszać dobro osobiste pracowników Inspekcji.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Termin: 20 listopada 2017 r.

Zakres: Nadzór nad warunkami pracy.

Dokumenty:  Protokół kontroli

2016 r.

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin: 12 lipca 2016 r.

Zakres: Poprawność prowadzenia badań Phytophthora fragariae var. fragariae

Dokumenty:  Wystąpienie pokontrolne

2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Gorzowie Wlkp.
Termin: 15, 18, 24.04.2014
Zakres: Przestrzeganie prawa pracy.

 

Uzasadnienie braku protokołu:

             Na podstawie art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. UI. Z 2018 r. poz. 1000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. nie opublikował protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, uznając, że anonimizacja w/w protokołu jest niewystarczająca oraz może naruszać dobro osobiste pracowników Inspekcji.

 

2013 r.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Termin: 11-14.02.2013
Zakres:

  1. Realizacja wytycznych Głównego Inspektora do planu pracy na rok 2012, w zakresie nadzoru nasiennego, nadzoru fitosanitarnego oraz nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
  2. Nadzór nad pracą jednostek terenowych w zakresie zdrowia roślin.

Dokumenty:     Wystąpienie pokontrolne

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
Termin: 15.05.2013 - 05.07.2013
Zakres:

  1. Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej.
  2. Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  3. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
  4. Ocena gospodarowania majątkiem w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz w zakresie wykorzystania telefonów i samochodów służbowych.

Dokumenty:    Wystąpienie pokontrolne

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Gorzów Wlkp.
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014 10:00
Data publikacji informacji: 27.08.2014 10:23
Data aktualizacji informacji: 05.04.2018 09:51
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd