21 Września 2023

Zapewnienie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit Drukuj

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przystąpił do projektu „Zapewnienie przez WIORiN w Bydgoszczy obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit” dofinansowanego w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

 

W związku z tym pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zostało zawarte Porozumienie nr PBAR.01.05.00-04-0001/23-00, na mocy którego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy został wskazany jako wykonawca zadań związanych z realizacją ww. Projektu przy udziale Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Założeniem tego Projektu jest zapewnienie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy sprawnej i kompleksowej obsługi eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z jej wystąpieniem ze struktur Unii Europejskiej.

 

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na przeszkolenie wytypowanych pracowników zajmujących się kontrolą towarów przeznaczonych na eksport, doposażenie w sprzęt informatyczny oraz wyposażenie stanowisk pracy inspektorów zaangażowanych bezpośrednio w certyfikację eksportu do Wielkiej Brytanii

 

Działania WIORiN w Bydgoszczy w zakresie realizacji Projektu mają przeciwdziałać negatywnym skutkom oraz łagodzić negatywny wpływ brexit w państwach członkowskich i sektorach najbardziej dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

 

Całkowita wartość projektu: 17 840,13 EUR

 

Dofinansowanie pokrywające wydatki kwalifikowalne projektu w kwocie: 14 676,60 EUR

 


lista aktualności