28 Maja 2021

„Terminarz oceny zdrowotności roślin” dla producentów ozdobnego materiału szkółkarskiego Drukuj

Przy współpracy i zaangażowaniu Związku Szkółkarzy Polskich oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa został opracowany i wydany przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. „Terminarz oceny zdrowotności roślin”.

 

„Terminarz” jest dedykowany dla producentów ozdobnego materiału szkółkarskiego, aby wspomóc podmioty profesjonalne, w szczególności te upoważnione do samodzielnej oceny zdrowotności roślin  i wydawania paszportów roślin, w zakresie wykonywania lustracji ozdobnego materiału szkółkarskiego. Zawiera karty oceny zdrowotności roślin dla następujących rodzajów:

  1. iglaste – Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga,
  2. liściaste – Acer, Aesculus, Amelanchier, Betula, Carpinus, Castanea, Chaenomeles, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Fagus, Juglans, Lagerstroemia, Lavandula, Liquidambar, Malus, Mespilus, Morus, Photinia, Platanus, Poaceae, Populus, Prunus, Pterocarya, Pyracantha, Pyrus, Quercus, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus, Vaccinium, Vitis.

 

Opracowane we współpracy ZSP i PIORiN karty mają formę ułatwiającą ich użytkowanie, przy zapewnieniu możliwości rejestrowania wszystkich niezbędnych danych o wykonanych ocenach zdrowotności roślin, które są weryfikowane przez Inspekcję w ramach nadzoru nad działaniami podmiotów profesjonalnych. Oprócz kart oceny w „Terminarzu” znajdują się również:

  • podstawowe informacje na temat paszportyzacji i wynikających z niej obowiązków,
  • wskazania co do terminu, w którym określone rośliny najlepiej kontrolować,
  • wyczerpujące opisy agrofagów, w podziale na kwarantannowe i regulowane agrofagi niekwarantannowe (RAN), z informacją o wymaganiach szczególnych, w tym pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych,
  • podpowiedzi co jeszcze szkółkarz powinien sprawdzić lub zrobić w ramach ochrony szkółki oraz charakterystykę najbardziej powszechnych szkodników i chorób roślin ze wskazaniem środków prewencji i zwalczania.

 

Terminarz jest napisany prostym językiem – można łatwo i efektywnie z niego korzystać, a przy tym zawiera dużo praktycznej i przydatnej w szkółce wiedzy, także spoza zakresu obowiązkowych ocen zdrowotności.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności