01 Września 2022

Dobry start dla produkcji sadowniczej Drukuj

Wykres 1. Powierzchnia elitarnych i kwalifikowanych upraw szkółkarskich (ha i liczba gospodarstw) w latach 2012-2021
Wykres 1....
Wykres 2. Liczba drzewek owocowych kwalifikowanych i CAC wyprodukowanych w latach 2012-2021
Wykres 2. Liczba...
Wykres 3. Liczba krzewów jagodowych kwalifikowanych i CAC wyprodukowanych w latach 2012-2021
Wykres 3. Liczba...
Wykres 4. Liczba sadzonek truskawek kwalifikowanych i CAC wyprodukowanych w latach 2012-2021
Wykres 4. Liczba...
Szkółka drzewek owocowych
Szkółka drzewek...
Plantacja mateczna podkładek wegetatywnych
Plantacja mateczna...
Plantacja mateczna sadzonek truskawek
Plantacja mateczna...
Plantacja mateczna sadzonek porzeczki czarnej
Plantacja mateczna...
Sad mateczny do pozyskiwania zrazów
Sad mateczny do...

Koniec lata i początek jesieni to sezon, w którym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest zaangażowana w wykonywanie zadania związanego z kwalifikacją materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że założenie uprawy sadowniczej (sad owocowy, plantacja krzewów owocowych czy plantacja truskawek) z materiału szkółkarskiego spełniającego wymagania jakościowe i zdrowotne to podstawowy warunek gwarantujący sukces w produkcji owoców. Zanim uzyskamy dane z tegorocznej oceny, sięgnijmy do najważniejszych ubiegłorocznych wyników.

 

W 2021 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonała ocenę 684,39 ha upraw kwalifikowanego i elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Urzędową ocenę przeprowadzono w 271 gospodarstwach szkółkarskich.

Liczba gospodarstw szkółkarskich, w których przeprowadzana była kwalifikacja materiału szkółkarskiego w ostatnim 10-leciu kształtowała się na dosyć stabilnym poziomie, z tendencją spadkową. Ale w latach wcześniejszych (2001 r.) ocena odbywała się w 1116 gospodarstwach szkółkarskich. Tak więc na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba gospodarstw produkujących kwalifikowany i elitarny materiał zmniejszyła się 4-krotnie. W tym samym czasie powierzchnia kwalifikowanych i elitarnych upraw szkółkarskich zmniejszyła się o ok. 25%. Wyniki te wskazują na wyraźną zmianę struktury gospodarstw – w miejsce licznych i rozdrobnionych powstały większe gospodarstwa, zajmujące się profesjonalnym wytwarzaniem materiału szkółkarskiego. Dane dotyczące liczby gospodarstw szkółkarskich, w których przeprowadzana była kwalifikacja oraz powierzchnię zakwalifikowanych upraw na przestrzeni ostatnich 10 lat obrazuje (wykres 1).

Do przodujących województw w produkcji kwalifikowanego materiału szkółkarskiego należą lubelskie i mazowieckie.

 

Najważniejsze z punktu widzenia zajmowanego areału rodzaje materiału szkółkarskiego to szkółki drzewek owocowych, plantacje podkładek wegetatywnych oraz plantacje sadzonek truskawek.

Szkółki drzew owocowych

Produkcja kwalifikowanych drzewek w roku 2021 nieznacznie przekroczyła 10 mln sztuk i zajmowała powierzchnię blisko 300 ha. Drzewka jabłoni stanowiły niemalże 80% wszystkich kwalifikowanych drzewek owocowych. Asortyment odmianowy był zróżnicowany, obejmował aż 86 odmian. Od lat największą popularnością wśród szkółkarzy cieszą się: Golden Delicious i jego mutanty (Golden Delicious Reinders, Camspur), Szampion i jego mutanty (Szampion Reno, Szampion Arno, Reno 2)oraz Idared i jego czerwone mutanty (Najdared, Idaredest).

Plantacje podkładek wegetatywnych

Podkładki rozmnażane w sposób wegetatywny wytwarzane były na powierzchni blisko 130 ha. Największy udział w tej produkcji stanowią podkładki stosowane dla jabłoni: M9, M9T337, M26, P60 i M7.

Plantacje sadzonek truskawek

Świadectwa oceny polowej materiału szkółkarskiego potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości w 2021 r. wystawiono dla 65 mln sztuk. Do najpopularniejszych odmian w kwalifikowanym materiale należały: Camarosa, Nabila, Flair, Honeoye i Grandarosa.

 

Alternatywą dla kwalifikowanego bądź elitarnego materiału szkółkarskiego jest zastosowanie materiału CAC. Jest to materiał również zgodny z określonymi wymaganiami, ale ocena jest przeprowadzona przez dostawcę. Z roku na rok rośnie udział materiału CAC w produkcji materiału szkółkarskiego. Inspekcja sprawuje funkcję organu kontrolnego przy wytwarzaniu tego materiału.

Zestawienia wyprodukowanego materiału szkółkarskiego w ostatnim 10-leciu wyraźnie wskazują, że produkcja zarówno drzewek owocowych (wykres 2) jak i krzewów owocowych (wykres 3) czy sadzonek truskawek (wykres 4) w kategorii CAC znacznie przewyższa produkcję materiału kwalifikowanego.

W produkcji materiału CAC pierwsze miejsce zajmuje województwo podkarpackie. Kolejne należą, podobnie jak w przypadku materiału kwalifikowanego, do województw lubelskiego i mazowieckiego.

 

 


lista aktualności
Rejestr zmian
Data publikacji informacji: 01.09.2022 00:00
Data aktualizacji informacji: 01.09.2022 14:21
Sprawdź historię zmian