27 Kwietnia 2021

Pamiętajmy o pszczołach!

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami ...
więcej
25 Kwietnia 2021

Raport nr 19 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski

Raport nr 19 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski
więcej
25 Kwietnia 2021

Apel Ministra o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego.
więcej
25 Kwietnia 2021

Ocena polowa materiału szkółkarskiego w 2020 roku

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonała w 2020 roku ocenę 699,65 ha upraw kwalifikowanego i elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.
więcej
23 Kwietnia 2021

Ocena laboratoryjna materiału siewnego

Ocena laboratoryjna przeprowadzana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest niezwykle istotnym elementem procesu kwalifikacji materiału siewnego, potwierdzającym w sposób obiektywny spełnienie wymagań jakościowych.
więcej
19 Kwietnia 2021

Raport nr 18 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski

Raport nr 18 - nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12